Codul Fiscal 2018 actualizat

În înţelesul prezentului titlu, construcţiile sunt cele prevăzute în grupa 1 din Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe.

TITLUL X - Impozitul pe constructii 2018 - art. 496 - art. 500