Codul Fiscal 2018 actualizat

ART. 496 - Contribuabili
(1) Sunt obligate la plata impozitului pe construcţii, stabilit conform prezentului titlu, următoarele persoane, denumite în continuare contribuabili:
a) persoanele juridice române, cu excepţia instituţiilor publice, institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare, asociaţiilor, fundaţiilor şi a celorlalte persoane juridice fără scop…

ART. 497 - Definiţia construcţiilor
În înţelesul prezentului titlu, construcţiile sunt cele prevăzute în grupa 1 din Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe.

ART. 498 - Cota de impozitare şi baza impozabilă
(1) Impozitul pe construcţii se calculează prin aplicarea unei cote de 1% asupra valorii construcţiilor existente în patrimoniul contribuabililor la data de 31 decembrie a anului anterior, evidenţiată contabil în soldul debitor al conturilor corespunzătoare construcţiilor menţionate la…

ART. 499 - Plata impozitului şi depunerea declaraţiei fiscale
(1) Contribuabilii prevăzuţi la art. 496 sunt obligaţi să calculeze şi să declare impozitul pe construcţii, până la data de 25 mai inclusiv a anului pentru care se datorează impozitul.
(2) Impozitul pe construcţii, declarat potrivit alin.…

ART. 500 - Perioada de aplicare
Prevederile prezentului titlu se aplică până la data de 31 decembrie 2016 inclusiv.