Codul Fiscal 2018 actualizat

ART. 124 - Venituri din bunuri sau drepturi care sunt deţinute în comun
Venitul net obţinut din exploatarea bunurilor şi drepturilor de orice fel, deţinute în comun, este considerat ca fiind obţinut de proprietari, uzufructuari sau de alţi deţinători legali, înscrişi într-un document oficial, şi se atribuie proporţional cu cotele-părţi pe care aceştia…

ART. 125 - Reguli privind asocierile fără personalitate juridică
(1) Prevederile prezentului articol nu se aplică:
a) fondurilor de pensii administrate privat şi fondurilor de pensii facultative constituite conform prevederilor legislaţiei specifice în materie;
b) fondurilor de investiţii constituite ca asociaţii fără personalitate juridică; 
c)…