Codul Fiscal 2018 actualizat

ART. 133 - Dispoziţii tranzitorii
(1) Pentru veniturile realizate în anul fiscal 2015, obligaţiile fiscale sunt cele în vigoare la data realizării venitului. 
(2) Abrogat.
***

Alin. (2) al art. 133 a fost abrogat de pct. 16 al art. I din…

ART. 134 - Definitivarea impunerii pe anul fiscal
Pentru definitivarea impozitului aferent venitului realizat într-un an fiscal se va elabora formularistica necesară, ce va fi aprobată prin ordin al preşedintelui A.N.A.F., în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.