Codul Fiscal 2017 actualizat

CAP. I - Dispoziţii generale art. 135

ART. 135 - Sfera contribuţiilor sociale
În sensul prezentului titlu, contribuţiile sociale definite la art. 2 alin. (2) sunt contribuţii sociale obligatorii.

Vezi toate articolele: CAP. I - Dispoziţii generale art. 135


CAP. II - Contribuţiile de asigurări sociale datorate bugetului asigurărilor sociale de stat (art. 136 - art. 152)

ART. 136 - Contribuabilii/Plătitorii de venit la sistemul public de pensii
Următoarele persoane au calitatea de contribuabili/plătitori de venit la sistemul public de pensii, cu respectarea legislaţiei europene aplicabile ...

ART. 137 - Categorii de venituri supuse contribuţiilor de asigurări sociale
(1) Contribuabilii/Plătitorii de venit la sistemul public de pensii, prevăzuţi la art. 136, datorează, după caz, contribuţii de asigurări sociale ...

ART. 138 - Cotele de contribuţii de asigurări sociale datorate bugetului asigurărilor sociale de stat
Cotele de contribuţii de asigurări sociale sunt următoarele:a) 26,3% pentru condiţii normale de muncă, din care 10,5% pentru contribuţia ...

Vezi toate articolele: CAP. II - Contribuţiile de asigurări sociale datorate bugetului asigurărilor sociale de stat (art. 136 - art. 152)


CAP. III - Contribuţiile de asigurări sociale de sănătate datorate bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate (art. 153 - art. 183)

ART. 153 - Contribuabilii/Plătitorii de venit la sistemul de asigurări sociale de sănătate
(1) Următoarele persoane au calitatea de contribuabili/plătitori de venit la sistemul de asigurări sociale de sănătate, cu respectarea prevederilor ...

ART. 154 - Categorii de persoane fizice exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate
(1) Următoarele categorii de persoane fizice sunt exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate:a) copiii până la ...

ART. 155 - Categorii de venituri supuse contribuţiilor de asigurări sociale de sănătate
(1) Contribuabilii/Plătitorii de venit la sistemul de asigurări sociale de sănătate, prevăzuţi la art. 153, datorează, după caz, contribuţii de ...

Vezi toate articolele: CAP. III - Contribuţiile de asigurări sociale de sănătate datorat…ional unic de asigurări sociale de sănătate (art. 153 - art. 183)


CAP. IV - Contribuţiile asigurărilor pentru şomaj datorate bugetului asigurărilor pentru şomaj (art. 184 - art. 191)

ART. 184 - Contribuabilii/plătitorii de venit la sistemul de asigurări pentru şomaj
Următoarele persoane au calitatea de contribuabili/plătitori de venit la sistemul de asigurări pentru şomaj, cu respectarea prevederilor legislaţiei ...

ART. 185 - Categorii de venituri supuse contribuţiilor de asigurări pentru şomaj
(1) Contribuabilii/plătitorii de venit la sistemul de asigurări pentru şomaj, prevăzuţi la art. 184, datorează, după caz, contribuţii de ...

ART. 186 - Cotele de contribuţii de asigurări pentru şomaj
Cotele de contribuţii de asigurări pentru şomaj sunt următoarele:a) 0,5% pentru contribuţia individuală;b) 0,5% pentru contribuţia datorată de ...

Vezi toate articolele: CAP. IV - Contribuţiile asigurărilor pentru şomaj datorate bugetului asigurărilor pentru şomaj (art. 184 - art. 191)


CAP. V - Contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate (art. 192 - art. 200)

ART. 192 - Contribuabilii/plătitorii de venit la sistemul de asigurări sociale de sănătate, obligaţi la plata contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate
Contribuabilii/plătitorii de venit obligaţi la plata contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate sunt, după ...

ART. 193 - Categorii de venituri supuse contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate
(1) Contribuabilii/plătitorii de venit la sistemul de asigurări sociale de sănătate, prevăzuţi la art. 192, datorează, după caz, contribuţia ...

ART. 194 - Cota de contribuţie pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate
Cota de contribuţie pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate este de 0,85%.

Vezi toate articolele: CAP. V - Contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate (art. 192 - art. 200)


CAP. VI - Contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale (art. 201 - art. 208)

ART. 201 Contribuabilii/plătitorii de venit la sistemul de asigurări sociale de stat, obligaţi la plata contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale
Contribuabilii/plătitorii de venit la sistemul de asigurări sociale de stat, obligaţi la plata contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă ...

ART. 202 - Categorii de venituri supuse contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale
(1) Contribuabilii/Plătitorii de venit la sistemul de asigurări sociale de stat, prevăzuţi la art. 201, datorează, după caz, contribuţia de ...

ART. 203 - Cotele de contribuţie de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale
(1) Cota de contribuţie de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale este cuprinsă între 0,15% şi 0,85%, diferenţiată în ...

Vezi toate articolele: CAP. VI - Contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale (art. 201 - art. 208)


CAP. VII - Contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale, datorată de persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajator potrivit art. 4 din Legea nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare (art.

ART. 209 Contribuabilii/plătitorii de venit la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale
Contribuabilii/plătitorii de venit la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale, obligaţi la plata contribuţiei sunt persoanele fizice şi ...

ART. 210 - Categorii de venituri supuse contribuţiei la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale
(1) Contribuabilii/plătitorii de venit la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale, prevăzuţi la art. 209, datorează, după caz, ...

ART. 211 - Cota de contribuţie la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale
Cota de contribuţie la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale, datorată de angajator, este de 0,25%.

Vezi toate articolele: CAP. VII - Contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţ…06 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare (art.


CAP. VIII - Prevederi comune in cazul persoanelor fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor şi/sau din activităţi independente, atât în România, cât şi pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al unui stat membru (art

ART. 217 - Înregistrarea în evidenţa fiscală
Persoanele prevăzute la art. 216 alin. (3) şi (4) au obligaţia să se înregistreze fiscal la organul fiscal competent potrivit Codului de ...

ART. 218 - Baza de calcul
Pentru persoanele prevăzute la art. 216 baza lunară de calcul al contribuţiilor sociale obligatorii datorate pentru veniturile realizate în afara ...

ART. 219 - Stabilirea şi plata contribuţiilor sociale obligatorii
(1) Pentru persoanele fizice prevăzute la art. 216 alin. (2) contribuţiile sociale obligatorii datorate pentru veniturile din afara României se ...

Vezi toate articolele: CAP. VIII - Prevederi comune in cazul persoanelor fizice care rea…ul unui stat membru al Uniunii Europene, al unui stat membru (art