Codul Fiscal 2018 actualizat

ART. 180 - Înregistrarea în evidenţa fiscală a persoanelor fizice care nu realizează venituri
Contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de către persoanele fizice care nu realizează venituri
(1) Persoanele fizice care nu realizează venituri de natura celor menţionate la art. 155 şi nu se încadrează în categoriile de persoane exceptate…

ART. 181 - Depunerea declaraţiei
(1) Persoanele fizice prevăzute la art. 180 alin. (1) depun o declaraţie la organul fiscal competent, în vederea stabilirii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate.
(2) Procedura de declarare şi stabilire a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate…

ART. 182 - Stabilirea şi plata contribuţiei
(1) În cazul prevăzut la art. 180 alin. (1) lit. a), plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se efectuează lunar până la data de 25 inclusiv a fiecărei luni, începând cu luna următoare depunerii declaraţiei prevăzute la art.…

ART. 183 - Prevederi privind scoaterea din evidenţa fiscală a persoanelor fizice care nu realizează venituri
Prevederi privind încetarea plăţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate
Persoanele prevăzute la art. 180 alin. (1), care încep să realizeze venituri de natura celor menţionate la art. 155 sau se încadrează în categoriile de persoane exceptate de…