Codul Fiscal 2024 actualizat

ART. 180 - Contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de către persoanele fizice care optează pentru plata contribuţiei

(la 01-05-2019 Denumirea marginală a articolului 180 din Sectiunea a 10-a , Capitolul III , Titlul V a fost modificată de Punctul 4, Articolul II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 18 aprilie…


ART. 181 - Depunerea declaraţiei
Abrogat.
(modificare introdusă de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 18 din 15 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 23 martie 2018)

ART. 182 - Plata contribuţiei
Plata contribuţiei
(1) Termenul de plată a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele fizice prevăzute la art. 180 alin. (1) lit. a) este până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui pentru care se…

ART. 183 - Prevederi privind încetarea plăţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate
    (1) Persoanele prevăzute la art. 180, care încep să realizeze venituri de natura celor prevăzute la art. 155 sau se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuţiei, depun la organul fiscal competent, în termen de…