Codul Fiscal 2017 actualizat

ART. 174 - Plăţi anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale de sănătate

(1) Următoarele categorii de persoane au obligaţia de a efectua plăţi anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale de sănătate:
a) persoanele fizice care realizează venituri din activităţi independente prevăzute la art. 68 şi 69;

ART. 175 - Declararea şi definitivarea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate
(1) Veniturile care reprezintă baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate sunt cele din declaraţia de venit estimat/norma de venit prevăzută la art. 120 sau din declaraţia privind venitul realizat prevăzută la art. 122, după caz.