Codul Fiscal 2017 actualizat

ART. 207 - Stabilirea şi plata contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale
(1) Persoanele prevăzute la art. 201 au obligaţia de a calcula contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale.
(2) Contribuţia de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale calculată potrivit alin. (1) se plăteşte până…