Codul Fiscal 2018 actualizat

ART. 235 - Contribuabili
Reprezentanţa unei/unor persoane juridice străine, autorizată să funcţioneze în România, potrivit legii, are obligaţia de a plăti un impozit anual, conform prezentului capitol.

(Modificare introdusă de ORDONANŢA nr. 25 din 30 august 2017, publicată în MONITORUL…

ART. 236 - Stabilirea impozitului
(1) Impozitul pe reprezentanţă pentru un an fiscal este de 18.000 lei.
(2) În cazul reprezentanţei unei/unor persoane juridice străine, care se înfiinţează sau desfiinţează în cursul unui an fiscal, impozitul datorat pentru acest an se calculează proporţional…

ART. 237 - Plata impozitului şi depunerea declaraţiei fiscale
Plata impozitului şi depunerea declaraţiei fiscale
(1) Reprezentanţa unei/unor persoane juridice străine are obligaţia să declare şi să plătească impozitul pe reprezentanţă la bugetul de stat până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului de impunere.