Codul Fiscal 2018 actualizat

ART. 421 - Reguli generale
(1) Prevederile prezentei secţiuni se aplică următoarelor produse accizabile:
a) produse intermediare şi alcool etilic, cu excepţiile prevăzute prin normele metodologice;
b) tutun prelucrat.

(2) Nu este supus obligaţiei de marcare orice produs accizabil scutit…

ART. 422 - Responsabilitatea marcării
Responsabilitatea marcării produselor accizabile prevăzute la art. 421 revine antrepozitarilor autorizaţi, destinatarilor înregistraţi sau importatorilor autorizaţi.

ART. 423 - Proceduri de marcare
(1) Marcarea produselor accizabile prevăzute la art. 421 se efectuează prin timbre sau banderole.
(2) Dimensiunea şi elementele inscripţionate pe marcaje sunt stabilite prin normele metodologice.

(3) Antrepozitarul autorizat, destinatarul înregistrat sau importatorul autorizat are…

ART. 424 - Eliberarea marcajelor
(1) Autoritatea competentă aprobă eliberarea marcajelor către:
a) antrepozitarul autorizat pentru produsele accizabile prevăzute la art. 421;
b) destinatarul înregistrat care achiziţionează produsele accizabile prevăzute la art. 421;
c) importatorul autorizat care importă produsele accizabile prevăzute la…