Codul Fiscal 2018 actualizat

EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.049 din 27 decembrie 2016


Data intrarii in vigoare: 27 decembrie 2016

  În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,
  având în vedere prevederile art. 342 alin. (12) şi ale art. 343 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

  ART. 1
  Nivelul accizei specifice la ţigarete în perioada 1 ianuarie 2017-31 martie 2017 este de 334,17 lei/1.000 ţigarete.

  ART. 2
  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

             Ministrul finanţelor publice,
                Anca Dana Dragu
  Bucureşti, 19 decembrie 2016.
  Nr. 2.883.