Articole despre Codul Fiscal

Norma de venit: ce PFA-uri se incadreaza si ce reguli de impozitare se aplicaExigibilitate TVA: ce inseamna, cum se stabileste, intrebari frecvente si studii de cazImpozitul pe venitul din transferul proprietatilor imobiliare: tot ce trebuie stii Plafon TVA: Ghid pentru firme platitoare de TVAImpozitarea tichetelor de masa 2024: cota de impozitare, model calcul salariuImpozitare jocuri de noroc: Ghid complet privind veniturile din pariuri sportive, loto si alte jocuriRecuperarea pierderii fiscale in 2024: cum functioneaza si cum se calculeaza, cu exemple practiceVenituri neimpozabile: prevederile Codului Fiscal, exempleCheltuieli de protocol in afaceri: importanta, reglementari si practici eficienteObligativitate e-Factura: cine foloseste, cum se emite, intrebari si raspunsuriCotele de TVA in 2024: ce bunuri si servicii au cote reduseTaxarea inversa TVA: ce este, cand se aplica, studii de cazCheltuielile nedeductibile: ce sunt, regim fiscal, exempleDosarul fiscal: ce contine si cum obtii accesul la informatiile din dosarFactura fiscala: ce este, ce trebuie sa contina si model completat​Codul fiscal scutiri taxe si impozite locale: tot ce trebuie sa stiiCod de identificare fiscala: ce este CIF si de ce este necesarCertificat de inregistrare fiscala: ce este, cum il obtii si ce faci daca l-ai pierdutTVA la incasare: ce inseamna, conditii de eligibilitate, studii de cazVenituri din activitati independente: obligatii fiscale si studii de cazImpozit pe venit din alte surse: cota de impozitare, studii de cazCheltuielile deductibile: reglementari fiscale si sfaturi de la specialisti Impozit la vanzarea imobilului: Ghid practic pentru decizii informateImpozit pe venit: tot ce trebuie sa stiiImpozitul pe profit: mod de calcul, venituri neimpozabile si scutiri de impozitDeducerea personala: tot ce trebuie sa stiiMicrointreprindere: definitie, numar angajati si calcul impozit

Venituri neimpozabile: prevederile Codului Fiscal, exemple

In contextul fiscalitatii, veniturile neimpozabile reprezinta o categorie de venituri care nu sunt supuse impozitarii de catre autoritatile fiscale. Afla din acest articol care sunt veniturile neimpozabile conform prevederilor Codului Fiscal si cum se declara acestea la ANAF!

Ce sunt veniturile neimpozabile?

Veniturile neimpozabile sunt acele categorii de venituri care nu sunt supuse impozitului pe venit, , conform legislatiei fiscale in vigoare. Aceste venituri neimpozabile sunt exceptii si au fost introduse pentru sprijinirea anumitor categorii de persoane sau pentru a evita dubla impozitare.

Venituri neimpozabile cu impozit pe venit pentru persoane fizice

Conform art 62 din Codul Fiscal, in intelesul impozitului pe venit, urmatoarele venituri nu sunt impozabile pentru persoanele fizice:
 • Ajutoarele, indemnizatiile si alte forme de sprijin cu destinatie speciala primite de la stat, inclusiv cele din fonduri externe nerambursabile, si cele primite de la organizatii neguvernamentale, potrivit statutelor proprii.
 • Indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca acordate persoanelor fizice care nu obtin venituri din salarii si asimilate salariilor.
 • Indemnizatiile pentru risc maternal, maternitate, cresterea copilului si ingrijirea copilului bolnav, ingrijirea pacientului cu afectiuni oncologice
 • Recompense acordate din fonduri publice.
 • Veniturile din valorificarea deseurilor 
 • Suma incasata din asigurari de orice fel reprezentand despagubiri si alte drepturi, cu exceptia castigurilor de la societatile de asigurari ca urmare a contractului de asigurare.
 • Despagubirile primite ca urmare a prejudiciilor materiale suferite, inclusiv despagubirile pentru daune morale.
 • Sume primite in urma exproprierii pentru cauza de utilitate publica 
 • Sume primite ca despagubiri pentru pagube suportate in caz de calamitati naturale, invaliditate sau deces
 • Pensiile pentru invalizii de razboi, orfanii, vaduvele/vaduvii de razboi, pensiile acordate pentru participarea la misiuni si operatii in afara teritoriului statului roman, pensiile pentru invaliditate sau deces in timpul sau din cauza serviciului in institutiile de aparare si ordine publica, precum si sumele fixe pentru ingrijirea pensionarilor cu grad Ide invaliditate.
 • Suma sau bunurile primite sub forma de sponsorizare sau mecenat.
 • Veniturile din transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor, altele decat castigurile din transferul de valori mobiliare si aur de investitii.
 • Drepturile in bani si in natura primite de militarii in termen, personalul militar, politistii si functionarii publici cu statut special, rezervistii etc.
 • Bursele pentru scolarizare sau perfectionare in institutii de invatamant.
 • Mostenirile si donatiile
 • Veniturile primite de membrii misiunilor diplomatice, oficialii organismelor internationale, si cetatenii straini pentru consultanta
 • Suma reprezentand diferenta de dobanda subventionata pentru creditele acordate conform legii.
 • Subventiile primite pentru achizitionarea de bunuri
 • Veniturile veteranilor de razboi si persoanelor cu handicap
 • Premiile obtinute de sportivi la competitii internationale 
 • Veniturile primite de elevi si studenti la competitii interne si internationale
 • Prima de stat acordata pentru economisirea si creditarea in sistem colectiv pentru domeniul locativ 
 • Alte venituri neimpozabile

Venituri neimpozabile cu impozit salarii (O.G. nr. 16/2022)

Conform reglementarilor aduse prin O.G. nr. 16/2022, incepand cu data de 1 ianuarie 2023 a fost introdus un nou plafon lunar neimpozabil aferent veniturilor de natura salariala sau asimilate acestora, respectiv un plafon lunar de 33% din salariul brut de baza aplicat in mod cumulativ pentru mai multe categorii de venituri.

Suma care depaseste plafonul de 33% din salariul de baza brut sau plafonul individual reprezinta venit salarial impozabil si taxabil cu contributii sociale.

Ca regula generala, plafonul lunar de 33% din salariul de baza lunar brut la care se face referire cu O.G. nr. 16/2022 functioneaza astfel: 

Pentru a determina corect veniturile neimpozabile este necesar sa se respecte doua plafoane:
 • plafoanele individuale pe categoriile de venituri stabilite de Codul fiscal;
 • suma de plafoane individuale este supusa unui nou plafon de 33% din salariul de baza brut.
Categoriile de venituri neimpozabile care intra in regula plafonului de 33% sunt:
 1. Prestatiile suplimentare primite de salariati in baza clauzei de mobilitate
 2. Contravaloarea hranei acordate de catre angajator pentru angajatii proprii (aceasta trebuie prevazuta in contractul de munca sau regulamentul intern). Prevederile nu sunt aplicabile angajatilor care beneficiaza de tichete de masa, in conformitate cu legislatia in vigoare;
 3. Cazarea si contravaloarea chiriei pentru spatiile de cazare/de locuit puse la dispozitie salariatilor, in limita unui plafon neimpozabil de 20% din salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata/luna/persoana,
 4. Contravaloarea serviciilor turistice si/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului pentru angajatii proprii si familiile acestora. Prevederile nu sunt aplicabile angajatilor care beneficiaza de vouchere de vacanta, 
 5. Contributiile la un fond de pensii facultative
 6. Primele de asigurare voluntara de sanatate in limita a 400 euro /an/persoana. Cursul de schimb utilizat pentru determinarea echivalentului in euro este cursul leu/euro comunicat de Banca Nationala a Romaniei, in vigoare in ultima zi a lunii pentru care se platesc drepturile salariale.
 7. Sumele acordate angajatilor care desfasoara activitati in regim de telemunca
 8. Contravaloarea abonamentelor sportive suportate de angajator pentru angajatii proprii in limita a 100 de euro/an/persoana oferite de furnizori ale caror activitati sunt incadrate la codurile CAEN 9311, 9312 sau 9313, care actioneaza in nume propriu in cazul abonamentelor care includ dreptul de a utiliza facilitatile sportive, in vederea practicarii sportului si educatiei fizice cu scop de intretinere, profilactic sau terapeutic, ori in calitate de intermediari pentru serviciile medicale, in cazul in care abonamentele respective includ si servicii medicale
 9. Sumele suportate de catre angajator pentru educatia timpurie, nu mai mult de 1.500 lei/luna pentru fiecare copil.  In cazul sumelor platite direct de catre angajat, acestea se acorda de catre angajator, in limita aceluiasi plafon, pe baza documentelor justificative prezentate de angajat. Suma se acorda unui singur parinte la un singur angajator, prin prezentarea unei declaratii pe propria raspundere din partea parintelui. In situatia in care desfasoara activitate la mai multi angajatori, angajatul are obligatia sa declare ca nu beneficiaza de astfel de plati de la un alt angajator.
 10. Diferenta favorabila dintre dobanda preferentiala stabilita prin negociere si dobanda practicata pe piata, pentru credite si depozite.

Venituri neimpozabile la calculul impozitului pe profit – persoane fizice

Conform art. 23 din Codul Fiscal, la calculul rezultatului fiscal, urmatoarele venituri sunt neimpozabile:

a) dividendele primite de la o persoana juridica romana;
b) dividende primite de la o persoana juridica straina situata intr-un stat tert cu care Romania are incheiata o conventie de evitare a dublei impuneri
c) titlurilor de participare noi sau sumele reprezentand majorarea valorii nominale a titlurilor de participare existente, inregistrate ca urmare a incorporarii rezervelor, beneficiilor sau
primelor de emisiune la persoanele juridice la care se detin titluri de participare.
d) veniturile din anularea, recuperarea, inclusiv refacturarea cheltuielilor pentru care nu s-a acordat deducere, veniturile din reducerea sau anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducere, veniturile din restituirea ori anularea unor dobanzi si/sau penalitati pentru care nu s-a acordat deducere, precum si veniturile reprezentand anularea rezervei inregistrate ca urmare a participarii in natura la capitalul altor persoane juridice sau ca urmare a majorarii capitalului social la persoana juridica la care se detin titlurile de participare;
e) veniturile din impozitul pe profit amanat 
f) veniturile reprezentand modificarea valorii juste a investitiilor imobiliare/activelor biologice
g) veniturile reprezentand cresteri de valoare rezultate din reevaluarea mijloacelor fixe, terenurilor, imobilizarilor necorporale
h) veniturile prevazute expres in acorduri si memorandumuri ca fiind neimpozabile aprobate prin acte normative;
i) veniturile din evaluarea/reevaluarea/vanzarea/cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoana juridica romana sau la o persoana juridica straina situata intr-un stat cu care Romania are incheiata o conventie de evitare a dublei impuneri,
j) veniturile din lichidarea unei alte persoane juridice romane sau unei persoane juridice straine situate intr-un stat cu care Romania are incheiata o conventie de evitare a dublei impuneri, 
k) sumele colectate, potrivit legii, pentru indeplinirea responsabilitatilor de finantare a gestionarii deseurilor;
l) veniturile aferente titlurilor de plata obtinute de persoanele indreptatite, potrivit legii, titulari initiali aflati in evidenta Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor sau mostenitorii legali ai acestora;
m) despagubirile primite in baza hotararilor Curtii Europene a Drepturilor Omului;
n) veniturile inregistrate printr-un sediu permanent dintr-un stat strain, in conditiile in care se aplica prevederile conventiei de evitare a dublei impuneri incheiate intre Romania 
o) sumele primite ca urmare a restituirii cotei-parti din aporturile actionarilor/asociatilor, cu ocazia reducerii capitalului social, potrivit legii.
 
Cartea Verde a Impozitului pe Venit si a Contributiilor 2024 contine informatii cruciale din sfera impozitului pe venit cu impact major la calculul taxelor din 2024.

Lucrarea detaliaza modificarile aduse de OUG nr. 115/2023 si Legea nr. 296/2023 din:
1. Sfera impozitului pe profit;
2. Regimul microintreprinderilor;
3. Impozitul pe venit;
4. Plafoanele de numerar;
5. Contributiile sociale CAS si CASS;
6. Salariile;
7. Gestionarea cheltuielilor si deducerilor fiscale pentru activitatile independente si profesiile liberale (sponsorizari, abonamente, case de marcat, redirectionarea a 3.5% din impozit, pierderi fiscale etc.);
8. Alte modificari semnificative, in materia obligatiilor de conformare fiscala.

Comanda ACUM  Cartea Verde a Impozitului pe Venit si a Contributiilor 2024!<<<

Modificari aduse veniturilor impozabile prin OUG NR. 43/2024 

OUG nr.43/2024 aduce completari Codului Fiscal  prin introducerea unei noi categorii de venituri neimpozabile la calculul impozitului pe profit.

Astfel, la articolul 23 Venituri neimpozabile dupa litera o) se introduce o noua litera, lit. p), cu urmatorul cuprins: 

La calculul rezultatului fiscal, urmatoarele venituri sunt neimpozabile: 
p) veniturile din reversarea ajustarii creantelor rezultate din operatiuni legate de capitalul social subscris si nevarsat, inregistrate ca active financiare potrivit reglementarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara aplicabile institutiilor de credit persoane juridice romane constituite in conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2022 pentru reglementarea unor masuri privind cadrul general aplicabil constituirii si functionarii bancilor de dezvoltare din Romania, cu modificarile si completarile ulterioare. 
Se va aplica pentru calculul impozitului pe profit incepand cu anul fiscal 2024.

Declararea veniturilor neimpozabile 

Veniturile neimpozabile se declara in formularul D112 "Declaratie privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate".

Completarea formularului D112 se face conform instructiunilor Ordinului nr. 723/31/474/1.264/2024 pentru aprobarea modelului, continutului, modalitatii de depunere si de gestionare a formularului 112. Se vor completa:
 • Randul 8.4  "Venituri neimpozabile conform art. 76 alin. (4) din Codul fiscal" (cu punctele 8.4.1 – 8.4.8)
 • Randul 8.5  "Venituri neimpozabile, conform art. 76 alin. (4^1) din Codul fiscal" (cu punctele pct.8.5.1 – 8.5.9)

Cand se declara veniturile neimpozabile la ANAF?

Declaratia 112 se depune lunar, pana la data de 25 a lunii urmatoare pentru care se platesc veniturile, sau trimestrial, pana la data de 25 a lunii urmatoare trimestrului. 

Alte deduceri fiscale

Deducerea personala este o facilitate fiscala care ofera contribuabililor posibilitatea de a reduce venitul impozabil. Citeste : Deducerea personala: tot ce trebuie sa stii

De asemenea, cheltuielile deductibile sunt costurile care pot fi deduse in mod legal din venituri, reducand astfel baza impozabila si, implicit, suma datorata ca impozit.Citeste: Cheltuielile deductibile: reglementari fiscale si sfaturi de la specialisti