Articole despre Codul Fiscal

Impozitarea salariului in 2024: ce contributii sociale obligatorii datoreziVenituri impozabile 2024: care sunt acestea, cat este cota de impozitare si studii de cazImpozitul pe dividende in 2024: cat este, cum se calculeaza si cine il platesteAjustare TVA: ce este, care este procedura si studii de cazNorma de venit 2024: ce PFA-uri se incadreaza si ce reguli de impozitare se aplicaExigibilitate TVA: ce inseamna, cum se stabileste, intrebari frecvente si studii de cazImpozitul pe venitul din transferul proprietatilor imobiliare: tot ce trebuie stii Plafon TVA: Ghid pentru firme platitoare de TVAImpozitarea tichetelor de masa 2024: cota de impozitare, model calcul salariuImpozitare jocuri de noroc: Ghid complet privind veniturile din pariuri sportive, loto si alte jocuriRecuperarea pierderii fiscale in 2024: cum functioneaza si cum se calculeaza, cu exemple practiceVenituri neimpozabile: prevederile Codului Fiscal, exempleCheltuieli de protocol in afaceri: importanta, reglementari si practici eficienteObligativitate e-Factura: cine foloseste, cum se emite, intrebari si raspunsuriCotele de TVA in 2024: ce bunuri si servicii au cote reduseTaxarea inversa TVA: ce este, cand se aplica, studii de cazCheltuielile nedeductibile: ce sunt, regim fiscal, exempleDosarul fiscal: ce contine si cum obtii accesul la informatiile din dosarFactura fiscala: ce este, ce trebuie sa contina si model completat​Codul fiscal scutiri taxe si impozite locale: tot ce trebuie sa stiiCod de identificare fiscala: ce este CIF si de ce este necesarCertificat de inregistrare fiscala: ce este, cum il obtii si ce faci daca l-ai pierdutTVA la incasare: ce inseamna, conditii de eligibilitate, studii de cazVenituri din activitati independente: obligatii fiscale si studii de cazImpozit pe venit din alte surse: cota de impozitare, studii de cazCheltuielile deductibile: reglementari fiscale si sfaturi de la specialisti Impozit la vanzarea imobilului: Ghid practic pentru decizii informateImpozit pe venit: tot ce trebuie sa stiiImpozitul pe profit: mod de calcul, venituri neimpozabile si scutiri de impozitDeducerea personala: tot ce trebuie sa stiiMicrointreprindere: definitie, numar angajati si calcul impozit

Venituri impozabile 2024: care sunt acestea, cat este cota de impozitare si studii de caz

Veniturile impozabile includ toate castigurile financiare obtinute de o persoana fizica pe parcursul unui an fiscal, care sunt supuse impozitului conform legislatiei in vigoare. Veniturile impozabile pot proveni din diverse surse, cum ar fi salarii, activitati independente, investitii, pensii, si alte forme de venituri. In acest articol, vom detalia diferitele tipuri de venituri impozabile, modul in care este calculat impozitul si situatii speciale privin veniturile impozabile. 

Care sunt veniturile impozabile in 2024?

Conform art. 59 din Codul Fiscal, veniturile impozabile sunt veniturile persoanelor fizice rezidente si nerezidente obtinute pe parcursul unui an fiscal, astfel:
 
 • Pentru persoanele fizice rezidente romane – veniturile impozabile sunt cele obtinute din orice sursa, atat din Romania, cat si din afara tarii.
 • Pentru persoanele fizice rezidente, altele decat cele cu domiciliul in Romania – veniturile impozabile sunt cele globale (obtinute in Romania si in afara Romanaiei), luate in calcul de la data obtinerii rezidentei. 
 • Pentru persoanele fizice nerezidente – la calculul impozitului se iau veniturile obtinute din activitati independente desfasurate prin sedii permanente in Romania, venitul salarial net din activitati dependente in Romania, si alte categorii de venituri conform reglementarilor specifice. 

Tipuri de venituri impozabile

Veniturile impozabile provin din diverse surse, de la  salarii si activitati independente, pana la venituri din investitii sau jocuri de noroc.  Vom detalia in cele ce urmeaza cele mai impostante surse de venituri impozabile din Romania.

Venituri impozabile din salarii

Conform art. 76 din Codul Fiscal, veniturile din salarii sunt toate veniturile in bani si/sau in natura obtinute de o persoana fizica rezidenta ori nerezidenta ce desfasoara o activitate in baza unui contract individual de munca, a unui raport de serviciu, act de detasare sau a unui statut special prevazut de lege, inclusiv indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca acordate persoanelor care obtin venituri din salarii si asimilate salariilor.

Impozitul asupra veniturilor din salarii se calculeaza prin aplicarea unei cote impozabile asupra venitului net. 

Venituri din activitati independente

Veniturile din activitati independente cuprind veniturile din activitati de productie, comert, prestari de servicii si veniturile din profesii liberale, realizate in mod individual si/sau intr-o forma de asociere, inclusiv din activitati adiacente.

Venitul net anual din activitati independente se determina in sistem real, pe baza datelor din contabilitate, ca diferenta intre venitul brut si cheltuielile deductibile efectuate in scopul realizarii de venituri.

Venituri obtinute in baza contractelor de activitate sportiva

In cazul contribuabiliilor care realizeaza venituri in baza contractelor de activitate sportiva, impozitul pe venit se aplica la venitul brut, din care se deduce contributia de asigurari sociale de sanatate datorata. 

Platitorii acestor venituri au obligatia de a calcula, retine si plati impozitul corespunzator sumelor platite prin retinere la sursa.

Venituri impozabile pe baza normei de venit

Impozitarea pe baza normei de venit reprezinta un sistem simplificat de calcul al impozitului pe venit. Mai exact, pentru anumite clase de activitati prevazute in Clasificarea Activitatilor din Economia Nationala (CAEN), s-a stabilit o ”norma de venit” estimata, pentru care se plateste impozitul, fara a interesa nivelul real al veniturilor.  

Pentru mai multe detalii despre norma de venit, citeste : Norma de venit 2024: ce PFA-uri se incadreaza si ce reguli de impozitare se aplica

Venituri impozabile 2024 provenite din drepturi de proprietate intelectuala

Veniturile din drepturile de proprietate intelectuala provin din drepturi de autor si drepturi conexe dreptului de autor, inclusiv din crearea unor lucrari de arta monumentala, brevete de inventie, desene si modele, marci si indicatii geografice, topografii pentru produse semiconductoare si altele asemenea.

Veniturile din drepturi de proprietate intelectuala sunt considerate ca fiind obtinute din Romania, numai daca sunt primite de la un platitor de venit din Romania sau de la un nerezident prin intermediul unui sediu permanent al acestuia stabilit in Romania.

Venitul net din drepturile de proprietate intelectuala se determina prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei forfetare de 40% asupra venitului brut.

Venituri din investitii

Veniturile din investitii sunt definite in art. 91 din Codul Fiscal si cuprind:

a) venituri din dividende;
b) venituri din dobanzi;
c) castiguri din transferul titlurilor de valoare si orice alte operatiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate;
d) castiguri din transferul aurului de investitii, definit potrivit legii;
e) venituri din lichidarea unei persoane juridice.

Impozitul se calculeaza prin aplicarea cotei impozabile asupra sumei veniturilor din investitii. 

Veniturile din cedarea folosintei bunurilor 

Veniturile impozabile din cedarea folosintei bunurilor sunt castigurile in bani si/sau in natura, provenind din cedarea folosintei bunurilor mobile si imobile, obtinute de catre proprietar, uzufructuar sau alt detinator legal, altele decat veniturile din activitati independente.

Venitul net anual din cedarea folosintei bunurilor se stabileste prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 20% asupra venitului brut.

Venituri din pensii 

Veniturile din pensii reprezinta sume primite ca pensii de la fondurile infiintate din contributiile sociale obligatorii facute catre un sistem de asigurari sociale, inclusiv cele din fonduri de pensii facultative si cele finantate de la bugetul de stat, diferente de venituri din pensii, precum si sume reprezentand actualizarea acestora cu indicele de inflatie.

Potrivit art. 100 din Codul Fiscal, venitul impozabil lunar din pensii se stabileste prin deducerea din venitul din pensie a sumei neimpozabile lunare de 2.000 lei si, dupa caz, a contributiei de asigurari sociale de sanatate datorata. 
 
Noua lege a pensiilor - Ghid complet care explica TOATE ASPECTELE pensionarii incepand cu 1 septembrie 2024

Lucrarea detaliaza inclusiv:

- ce tipuri de pensie exista
- care sunt modalitatile si conditiile de pensionare
- ce acte trebuie sa contina dosarul de pensionare
- cum se calculeaza cuantumul pensiei


Comanda ACUM Noua lege a pensiilor>>>

Venituri din jocuri de noroc si premii

Veniturile din premii cuprind veniturile din concursuri, sumele primite ca urmare a participarii la Loteria bonurilor fiscale, precum si din promovarea produselor/serviciilor ca urmare a practicilor comerciale.

Veniturile din jocuri de noroc cuprind toate sumele incasate, bunurile si serviciile primite, ca urmare a participarii la jocuri de noroc, indiferent de denumirea venitului sau de forma in care se acorda, inclusiv cele de tip jack-pot.

Venitul net este diferenta dintre venitul din premii si suma reprezentand venit neimpozabil.

Citeste si: Venituri neimpozabile: prevederile Codului Fiscal, exemple

Calculul impozitului pe veniturile impozabile in 2024

Cota de impozitare pe veniturile impozabile sunt prevazute in articolul 64 din Codul Fiscal. Astfel, cota de impozit pe 2024 este de 10% si se aplica asupra venitului impozabil corespunzator fiecarei surse de venituri (din activitati independente, salarii si pensii, investitii, etc). Exista prevederi speciale pentru anumite tipuri de venituri impozabile, pe care le vom detalia in continuare.

Calculul impozitului pe veniturile din pensii

Impozitul lunar se determina de fiecare platitor de venit din pensii, astfel:

1. Pentru venitul lunar din pensii determinat ca urmare a aplicarii principiului contributivitatii, indiferent de nivelul acestuia, din care se deduce plafonul de venit neimpozabil lunar de 2.000 de lei, se aplica o cota de impunere de 10%;

2. Pentru venitul lunar din pensii care are atat componenta contributiva, cat si componenta necontributiva, din care se deduce plafonul de venit neimpozabil lunar de 2.000 de lei, pentru partea contributiva se aplica dispozitiile lit. a), respectiv o cota de impunere de 10%, iar pentru partea necontributiva se aplica progresiv urmatoarele cote de impunere:
 • 10%, pentru partea mai mica decat nivelul castigului salarial mediu net sau egala cu acesta;
 • 15%, pentru partea cuprinsa intre nivelul castigului salarial mediu net si nivelul castigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat sau egala cu acesta;
 • 20%, pentru partea ce depaseste nivelul castigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat;
3. Pentru venitul lunar din pensii care are doar componenta necontributiva, din care se deduce plafonul de venit neimpozabil lunar de 2.000 de lei, se aplica progresiv urmatoarele cote de impunere:
 • 10%, pentru partea mai mica decat nivelul castigului salarial mediu net sau egala cu acesta;
 • 15%, pentru partea cuprinsa intre nivelul castigului salarial mediu net si nivelul castigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat sau egala cu acesta;
 • 20%, pentru partea ce depaseste nivelul castigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat.

Impozitul pe veniturile din dividende

Veniturile sub forma de dividende, inclusiv castigul obtinut ca urmare a detinerii de titluri de participare definite de legislatia in materie la organisme de plasament colectiv se impoziteaza cu o cota de 8% din suma acestora, impozitul fiind final.

Impozitul pe veniturile din premii

Impozitul datorat pe veniturile impozabile din premii si jocuri de noroc se determina la fiecare plata, prin aplicarea unui barem de impunere asupra fiecarui venit brut primit.
Vezi care este baremul si alte informatii utile despre impozitarea pe veniturile din premii in articolul Ghid complet privind veniturile din pariuri sportive, loto si alte jocuri

Care sunt declaratiile fiscale obligatorii pentru veniturile impozabile?

Platitorii de venituri impozabile au obligatia sa completeze si sa depuna Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate pentru fiecare beneficiar de venit.

Cand se plateste impozitul pe veniturile impozabile?

Impozitul pe veniturile impozabile se plateste bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se platesc aceste venituri.
 
Cartea Verde a Impozitului pe Venit si a Contributiilor 2024 contine informatii cruciale din sfera impozitului pe venit cu impact major la calculul taxelor din 2024.

Lucrarea detaliaza modificarile aduse de OUG nr. 115/2023 si Legea nr. 296/2023 din:
1. Sfera impozitului pe profit;
2. Regimul microintreprinderilor;
3. Impozitul pe venit;
4. Plafoanele de numerar;
5. Contributiile sociale CAS si CASS;
6. Salariile;
7. Gestionarea cheltuielilor si deducerilor fiscale pentru activitatile independente si profesiile liberale (sponsorizari, abonamente, case de marcat, redirectionarea a 3.5% din impozit, pierderi fiscale etc.);
8. Alte modificari semnificative, in materia obligatiilor de conformare fiscala.

Comanda ACUM  Cartea Verde a Impozitului pe Venit si a Contributiilor 2024!<<<

Studii de caz privind veniturile impozabile

Va prezentam in continuare 3 studii de caz utile privind veniturile impozabile!

Venituri din strainatate persoana fizica

INTREBARE:

O persoana fizica romana, fara nicio forma juridica, incaseaza in anul 2023 venituri de la  o societate din SUA suma de 23.000 lei (pentru promovarea in online a produselor acelei companii).

Persoana nu este salariata. Ce impozite si contributii trebuie platite? Ce declaratii trebuie depuse? 

SOLUTIE FISCAL – CONTABILA aplicabila conform legislatiei in vigoare la data de 10 Iun 2024 

In opinia mea, veniturile obtinute de persoana fizica se incadreaza in categoria veniturilor obtinute din strainatate, de natura veniturilor din alte surse (art. 114 alin. (2) lit. g) din Codul fiscal), pentru care contribuabilil are obligatia declararii in Declaratia unica (212).

Pentru aceste tipuri de venituri veti datora urmatoarele:
 
 • Impozit pe venit (10% aplicat la venitul brut realizat din care se scad eventualele pierderi fiscale din anii precedenti sau credit fiscal extern)
 • Contributia pentru asigurarile sociale de sanatate. Deoarece veniturile obtinute sunt cuprinse intre 6 salarii minime brute pe tara (6*3000=18.000) inclusiv si 12 salarii minime brute pe tara (12*3000=36.000) se datoreaza si contributie de asigurari sociale de sanatate. Suma datorata este de 10%*6*3000=1.800 lei
Impozitul si contributia pentru sanatate se declara prin declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice, la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, pana la data de 25 mai, inclusiv a anului urmator celui de realizare a venitului.

Completarea declaratiei unice privind veniturile impozabile

Pentru impozitul pe venit:
 • Se va completa declaratia unica cap I „Date privind veniturile realizate in anul 2023”, subsectiunea I.2.1., Sectiunea 18 „Venituri din strainatate” , „Alte venituri”.
 • Daca este cazul, se vor aplica prevederile conventiei de evitare a dublei impuneri potrivit carora se va deduce din impozitul pe venit, suma achitata in strainatate, prin metoda creditului fiscal sau metoda scutirii, conform prevederilor legale de mai jos.
Pentru contributia privind sanatatea:
 • Se va completa declaratia unica cap I „Date privind veniturile realizate in anul 2023, subsectiunea I.3.1. Date privind contributia de asigurari sociale de sanatate (CASS) datorata.
Este de retinut urmatorul aspect!!!
Persoana fizica care desfasoara cu regularitate, in mod continuu, o activitate pe cont propriu urmarind obtinerea de venituri si care intruneste criteriile care definesc o activitate independenta trebuie sa se inregistreze fiscal in vederea desfasurarii acestor activitati.

Reglementari legale privind veniturile impozabile

Impozit pe venit si declaratia unica

ART. 59 - Sfera de cuprindere a impozitului
(1) Impozitul prevazut in prezentul titlu, denumit in continuare impozit pe venit, se aplica urmatoarelor venituri:
a) In cazul persoanelor fizice rezidente romane, cu domiciliul in Romania, veniturilor obtinute din orice sursa, atat din Romania, cat si din afara Romaniei;

ART. 61 - Categorii de venituri supuse impozitului pe venit
Categoriile de venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor prezentului titlu, sunt urmatoarele:
(...)
i) venituri din alte surse, definite conform art. 114 si 117.

Art. 114 Cod fiscal
- Definirea veniturilor din alte surse
(1) Venituri din alte surse sunt orice venituri identificate ca fiind impozabile, care nu se incadreaza in categoriile prevazute la art. 61 lit. a) - h), altele decat veniturile neimpozabile in conformitate cu prezentul titlu
(2) In aceasta categorie se includ, insa nu sunt limitate, urmatoarele venituri:
(...)
g) veniturile din activitati, altele decat cele de productie, comert, prestari de servicii, profesii liberale si din drepturi de proprietate intelectuala, precum si activitati agricole, silvicultura si piscicultura, pentru care sunt aplicabile prevederile cap. II - Venituri din activitati independente si cap. VII - Venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura;

Norme metodologice (pct. 34)
(2) In veniturile din activitatile prevazute la art. 114 alin. (2) lit. g) din Codul fiscal
sunt cuprinse veniturile realizate de contribuabilii care nu sunt inregistrati fiscal potrivit legislatiei in materie si care desfasoara activitati de productie, comert, prestari de servicii, profesii liberale, din drepturi de proprietate intelectuala, precum si venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, fara a avea caracter de continuitate si pentru care nu sunt aplicabile prevederile cap. II Venituri din activitati independente si cap. VII Venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura din titlul IV al Codului fiscal

ART. 116 - Declararea, stabilirea si plata impozitului pentru unele venituri din alte surse
(1) Contribuabilii care realizeaza venituri din alte surse identificate ca fiind impozabile, altele decat cele prevazute la art. 115 alin. (1), precum si cele prevazute la art. 114 alin. (2) lit. l) au obligatia de a depune declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice, la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, pana la data de 25 mai, inclusiv a anului urmator celui de realizare a venitului.
(2) Impozitul pe venit datorat se calculeaza de catre contribuabil, pe baza declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice prin aplicarea cotei de 10% asupra:
a) venitului brut, in cazul veniturilor din alte surse pentru care contribuabilii au obligatia depunerii declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice, altele decat cele prevazute la art. 114 alin. (2) lit. l);

Art. 130 din Codul fiscal
- Venituri obtinute din strainatate
„(1) Persoanele fizice prevazute la art. 59 alin. (1) lit. a) si cele care indeplinesc conditiile prevazute la art. 59 alin. (2) si (21) datoreaza impozit pentru veniturile obtinute din strainatate.
(2) Veniturile realizate din strainatate se supun impozitarii prin aplicarea cotelor de impozit asupra bazei de calcul determinate dupa regulile proprii fiecarei categorii de venit, in functie de natura acestuia.

(4) Contribuabilii care obtin venituri din strainatate conform alin. (1) au obligatia sa le declare in declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice, pana la data de 25 mai, inclusiv a anului urmator celui de realizare a venitului, precum si sa efectueze calculul si plata impozitului datorat, in cadrul aceluiasi termen, cu luarea in considerare a metodei de evitare a dublei impuneri, prevazuta de conventia de evitare a dublei impuneri .

Contributia de asigurari sociale de sanatate
ART. 153 - Contribuabilii/Platitorii de venit la sistemul de asigurari sociale de sanatate
(1) Urmatoarele persoane au calitatea de contribuabili/platitori de venit la sistemul de asigurari sociale de sanatate, cu respectarea prevederilor legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale, precum si ale acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte, dupa caz:
a) cetatenii romani cu domiciliul sau resedinta in Romania;

SECTIUNEA a 2-a - Veniturile pentru care se datoreaza contributia si cota de contributie

ART. 155 - Categorii de venituri supuse contributiei de asigurari sociale de sanatate
(1) Contribuabilii la sistemul de asigurari sociale de sanatate, prevazuti la art. 153 alin. (1) lit. a) - d), datoreaza, dupa caz, contributia de asigurari sociale de sanatate pentru veniturile din Romania si din afara Romaniei, cu respectarea legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale, precum si a acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte, pentru care exista obligatia declararii in Romania, realizate din urmatoarele categorii de venituri:
h) venituri din alte surse, definite conform art. 114.

ART. 156 - Cota de contributie de asigurari sociale de sanatate
Cota de contributie de asigurari sociale de sanatate este de 10% si se datoreaza de catre persoanele fizice care au calitatea de angajati sau pentru care exista obligatia platii contributiei de asigurari sociale de sanatate, potrivit prezentei legi.

ART. 170 - Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate de persoanele fizice care realizeaza veniturile prevazute la art. 155 alin. (1) lit. b) - h)
(1) Persoanele fizice care realizeaza veniturile prevazute la art. 155 alin. (1) lit. b) - h), din una sau mai multe surse si/sau categorii de venituri, datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate la o baza de calcul stabilita potrivit alin. (4), daca estimeaza pentru anul curent venituri a caror valoare cumulata este cel putin egala cu 6 salarii minime brute pe tara, in vigoare la termenul de depunere a declaratiei prevazute la art. 120. 

Declarare venituri persoana fizica obtinute din activitate MLM

INTREBARE:

O persoana fizica ce desfasoara activitatea de tipul MLM (multi level marketing), la ce rubrica din declaratia unica va completa veniturile obtinute in urma acestei activitati? 

SOLUTIE FISCAL – CONTABILA aplicabila conform legislatiei in vigoare la data de 12 Feb 2024 

In opinia mea, veniturile obtinute dintr-un MLM se incadreaza la venituri din alte surse conform art. 114 alin. (2) lit. g) si a Normelor de aplicare ale acestuia.

(2) In aceasta categorie se includ, insa nu sunt limitate, urmatoarele venituri:
g) veniturile din activitati, altele decat cele de productie, comert, prestari de servicii, profesii liberale si din drepturi de proprietate intelectuala, precum si activitati agricole, silvicultura si piscicultura, pentru care sunt aplicabile prevederile cap. II - Venituri din activitati independente si cap. VII - Venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura;

Norme de aplicare:
(2) In veniturile din activitatile prevazute la art. 114 alin. (2) lit. g) din Codul fiscal sunt cuprinse veniturile realizate de contribuabilii care nu sunt inregistrati fiscal potrivit legislatiei in materie si care desfasoara activitati de productie, comert, prestari de servicii, profesii liberale, din drepturi de proprietate intelectuala, precum si venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, fara a avea caracter de continuitate si pentru care nu sunt aplicabile prevederile cap. II Venituri din activitati independente si cap. VII Venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura din titlul IV al Codului fiscal.

Potrivit art. 116 din Codul fiscal:
(1) Contribuabilii care realizeaza venituri din alte surse identificate ca fiind impozabile, altele decat cele prevazute la art. 115 alin. (1), precum si cele prevazute la art. 114 alin. (2) lit. l) au obligatia de a depune declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice, la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, pana la data de 25 mai, inclusiv a anului urmator celui de realizare a venitului.
(2) Impozitul pe venit datorat se calculeaza de catre contribuabil, pe baza declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice prin aplicarea cotei de 10% asupra:
a) venitului brut, in cazul veniturilor din alte surse pentru care contribuabilii au obligatia depunerii declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice, altele decat cele prevazute la art. 114 alin. (2) lit. l);

Asadar, pentru veniturile din alte surse incasate in anul 2023 veti depune pana la data de 25 mai Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate. 

Determinare venituri impozabile persoana fizica

INTREBARE:

In urma unui control ANAF s-a constatat ca o persoana fizica (fara forma de organizare) a incasat prin conturile bancare suma de 500.000 lei pe o perioada de 5 ani (fara depasire plafon tva/an), gasindu-se cheltuieli (obtinute de la firme de curierat) in suma de 600.000 lei. Din recipisele obtinute de la firme de curier si anunturile de pe platformele de vanzare s-a constatat ca sunt de proveniente chineza.

Incadrarile fiscale si ce impozite datoreaza? Daca se impune incadrarea conform prevederilor 117 din Codul fiscal si se incadreaza ca fapta de evaziune fiscal conform Legii 241/2005, precum si modalitatea de calcul a impozitelor datorate? 

SOLUTIE FISCAL – CONTABILA aplicabila conform legislatiei in vigoare la data de 02 Feb 2024 

Intr-adevar, in baza formularului 395 firmele de curierat sunt obligate sa raporteze catre ANAF mai multe informatii despre pachetele platite la livrare. Astfel, fiscul afla numele si prenumele expeditorului, valoarea produsului si cel mai important, codul de identificare fiscala. Practic, dovada faptului ca persoana in cauza, vanzatorul, are o firma si isi declara sau nu veniturile.

Daca inspectorii ANAF suspecteaza ca persoana X a desfasurat o activitate economica continua (capatand astfel calitatea de persoana impozabila), atunci va fi initiata o verificare documentara, un control care se efectueaza de la sediu ANAF, urmand ca la final sa se depuna decizie de impunere.

Cat despre taxele datorate pentru aceasta activitate, ANAF va considera aceste venituri ca fiind realizate de o persoana fizica independenta care a desfasurat o activitate de comert pentru care avea obligatia depunerii declaratiei unice anuale si a platii:
 • Impozitului pe venit de 10% aplicat asupra venitului impozabil (incasari minus plati)
 • CAS in proportie de 25% plafonata la nivelul salariului minim din anul respectiv (baza impozabila la care se aplica procentul de 25% difera in functie de fiecare an aplicabil, dar in general s-a rezumat la formula de calcul: salariul minim brut pe economie * 12 luni sau 24 luni Atentie! Baza impozabila difera in functie de fiecare an aplicabil si de valoarea venitului net realizat se vor aplica regulile fiscale valabile in anul respectiv)
 • CASS in proportie de 10% plafonata la nivelul salariului minim din anul respectiv (acelasi principiu ca la determinarea CAS).
Baza legala:

Conform Codului fiscal:

ART. 67 Definirea veniturilor din activitati independente

(1) Veniturile din activitati independente cuprind veniturile din activitati de productie, comert, prestari de servicii si veniturile din profesii liberale, realizate in mod individual si/sau intr-o forma de asociere, inclusiv din activitati adiacente.
(2) Constituie venituri din profesii liberale veniturile obtinute din prestarea de servicii cu caracter profesional, potrivit actelor normative speciale care reglementeaza organizarea si exercitarea profesiei respective

Norme Metodologice la art. 67

(1) In aplicarea prevederilor art. 67, se supun impozitului pe veniturile din activitati independente persoanele fizice care realizeaza aceste venituri in mod individual si/sau intr-o forma de asociere constituita potrivit dispozitiilor legale si care nu da nastere unei persoane juridice, in vederea desfasurarii de activitati in scopul obtinerii de venituri.
(2) Exercitarea unei activitati independente, reglementata prin art. 67 din Codul fiscal, presupune desfasurarea acesteia cu regularitate, in mod continuu, pe cont propriu si urmarind obtinerea de venituri.
(3) O activitate desfasurata de catre o persoana fizica in scopul obtinerii de venituri, care indeplineste cel putin 4 din criteriile prevazute la art. 7 pct. 3 din Codul fiscal este o activitate independenta.
(4) Activitatile care genereaza venituri din activitati independente cuprinse in cadrul art. 67 alin. (1) din Codul fiscal sunt, cu titlu de exemplu:
a) activitati de productie;
b) activitati de comert, respectiv cumparare de bunuri in scopul revanzarii acestora;

Cat despre incadrarea faptei conform Legii 241/2005, orice fapta de a ascunde sau sustrage de la impozitare cu buna stiinta, intentionat, un venit considerat impozabil, fie el si modic, reprezinta evaziune fiscala.

Baza legala:

Legea nr. 241/2005 defineste cativa termeni reprezentativi pentru intelegerea contextului legal:
 • contribuabil orice persoana fizica ori juridica sau orice alta entitate fara personalitate juridica care datoreaza impozite, taxe, contributii si alte sume bugetului general consolidat;
Acest lucru ne arata faptul ca orice persoana, fie ea fizica sau juridica, care realizeaza venituri considerate impozabile si care datoreaza impozite si taxe conform legislatiei in vigoare, este supusa acestei legi.
 • obligatii fiscale obligatiile prevazute de Codul fiscal si de Codul de procedura fiscala;
Daca o taxa sau un impozit este prevazut de Codul fiscal sau Codul de procedura fiscala, atunci intra sub incidenta acestei legi
 • operatiune fictiva disimularea realitatii prin crearea aparentei existentei unei operatiuni care in fapt nu exista;
Aceasta definitie arata ca orice document intocmit care nu se bazeaza pe un fenomen economic real, care s-a intamplat efectiv si intocmai cum este el consemnat, este considerat fictiv si intra sub incidenta acestei legi.

Conform art. 9, constituie infractiuni de evaziune fiscala, urmatoarele fapte savarsite in scopul sustragerii de la indeplinirea obligatiilor fiscale:
 • ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau taxabile;
 • omisiunea, in tot sau in parte, a evidentierii, in actele contabile ori in alte documente legale, a operatiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate;
 • evidentierea, in actele contabile sau in alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operatiuni reale ori evidentierea altor operatiuni fictive;
Desfasurarea unor astfel de fapte cu scopul de a se sustrage indeplinirii obligatiilor fiscale, legea prevede aplicarea pedepselor cu inchisoarea de la 2 la 8 ani si interzicerea unor drepturi sau cu amenda, iar in functie de marimea prejudiciului, pedepsele se pot majora cu 5 sau 7 ani.