Codul Fiscal 2018 actualizat

EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 228 din 28 martie 2016

Data intrarii in vigoare: 28 martie 2016


  În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,
  având în vedere prevederile art. 343 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

  ART. 1
  Nivelul accizei specifice la ţigarete în perioada 1 aprilie 2016-31 decembrie 2016 este de 329,30 lei/1.000 ţigarete.

  ART. 2
  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

          Ministrul finanţelor publice,
             Anca Dana Dragu

  Bucureşti, 24 martie 2016.
  Nr. 412.