Articole despre Codul Fiscal

Impozitarea salariului in 2024: ce contributii sociale obligatorii datoreziVenituri impozabile 2024: care sunt acestea, cat este cota de impozitare si studii de cazImpozitul pe dividende in 2024: cat este, cum se calculeaza si cine il platesteAjustare TVA: ce este, care este procedura si studii de cazNorma de venit 2024: ce PFA-uri se incadreaza si ce reguli de impozitare se aplicaExigibilitate TVA: ce inseamna, cum se stabileste, intrebari frecvente si studii de cazImpozitul pe venitul din transferul proprietatilor imobiliare: tot ce trebuie stii Plafon TVA: Ghid pentru firme platitoare de TVAImpozitarea tichetelor de masa 2024: cota de impozitare, model calcul salariuImpozitare jocuri de noroc: Ghid complet privind veniturile din pariuri sportive, loto si alte jocuriRecuperarea pierderii fiscale in 2024: cum functioneaza si cum se calculeaza, cu exemple practiceVenituri neimpozabile: prevederile Codului Fiscal, exempleCheltuieli de protocol in afaceri: importanta, reglementari si practici eficienteObligativitate e-Factura: cine foloseste, cum se emite, intrebari si raspunsuriCotele de TVA in 2024: ce bunuri si servicii au cote reduseTaxarea inversa TVA: ce este, cand se aplica, studii de cazCheltuielile nedeductibile: ce sunt, regim fiscal, exempleDosarul fiscal: ce contine si cum obtii accesul la informatiile din dosarFactura fiscala: ce este, ce trebuie sa contina si model completat​Codul fiscal scutiri taxe si impozite locale: tot ce trebuie sa stiiCod de identificare fiscala: ce este CIF si de ce este necesarCertificat de inregistrare fiscala: ce este, cum il obtii si ce faci daca l-ai pierdutTVA la incasare: ce inseamna, conditii de eligibilitate, studii de cazVenituri din activitati independente: obligatii fiscale si studii de cazImpozit pe venit din alte surse: cota de impozitare, studii de cazCheltuielile deductibile: reglementari fiscale si sfaturi de la specialisti Impozit la vanzarea imobilului: Ghid practic pentru decizii informateImpozit pe venit: tot ce trebuie sa stiiImpozitul pe profit: mod de calcul, venituri neimpozabile si scutiri de impozitDeducerea personala: tot ce trebuie sa stiiMicrointreprindere: definitie, numar angajati si calcul impozit

Ordin nr. 981/ 3 iunie 2024 cu privire la inregistrarea in contabilitate a unor impozite

In temeiul art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, cu modificarile si completarile ulterioare,

avand in vedere prevederile art. 4 alin. (1) si ale art. 44 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul finantelor emite urmatorul ordin:

Art. I. — Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.802/2014, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 963 din 30 decembrie 2014, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Punctul 341 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„341. — In cadrul decontarilor cu bugetul statului si fondurile speciale se cuprind: impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microintreprinderilor/impozitul pe profit la nivelul impozitului
minim pe cifra de afaceri, taxa pe valoarea adaugata, impozitul pe venituri de natura salariilor, subventiile de primit, alte impozite, taxe si varsaminte asimilate.”

2. La punctul 342, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„342. — (1) Impozitul pe profit/Impozitul pe veniturile microintreprinderilor/Impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri de plata trebuie recunoscut ca datorie in limita sumei neplatite.”

3. In planul de conturi general, cuprins la punctul 594, se introduc conturile 4417 „Impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri”, 6351 „Cheltuieli cu impozitul suplimentar pentru sectoarele de activitate specifice” si 697 „Cheltuieli cu impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri”.

4. La capitolul 16 „Functiunea conturilor”, functiunea contului 441 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Contul 441 «Impozitul pe profit si alte impozite»
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor cu bugetul statului/bugetele locale privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microintreprinderilor, precum si impozitul pe profit
la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, reglementat potrivit Codului fiscal.

Contul 441 «Impozitul pe profit si alte impozite» este un cont de pasiv.

In creditul contului 441 «Impozitul pe profit si alte impozite» se inregistreaza:
— sumele datorate de entitate catre bugetul statului/bugetele locale, reprezentand impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microintreprinderilor, precum si impozitul pe profit la nivelul
impozitului minim pe cifra de afaceri, reglementat potrivit Codului fiscal (691, 697, 698);

— impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microintreprinderilor, precum si impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, reglementat potrivit Codului fiscal, aferente
exercitiilor financiare anterioare, in cazul corectarii erorilor contabile reflectate pe seama rezultatului reportat (117).

In debitul contului 441 «Impozitul pe profit si alte impozite» se inregistreaza:
— sumele virate bugetului de stat/bugetelor locale reprezentand impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microintreprinderilor, precum si impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, reglementat potrivit Codului fiscal (512);

— sume reprezentand impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microintreprinderilor, precum si impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, reglementat potrivit
Codului fiscal, prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii (758).

Soldul creditor al contului reprezinta sumele datorate de entitate, iar soldul debitor, sumele varsate in plus.”

5. La capitolul 16 „Functiunea conturilor”, in functiunea contului 512, expresia „sumele platite la buget, reprezentand impozitul pe profit/venit (441)” se inlocuieste cu expresia „sumele platite la buget, reprezentand impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microintreprinderilor, precum si impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, reglementat potrivit Codului fiscal (441)”.

6. La capitolul 16 „Functiunea conturilor” se introduce functiunea urmatorului cont:

„Contul 697 «Cheltuieli cu impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri»
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, reglementat potrivit Codului fiscal.

In debitul contului 697 «Cheltuieli cu impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri» se inregistreaza:
— valoarea impozitului pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri (441).”

7. La capitolul 16 „Functiunea conturilor”, in functiunea contului 758, expresia „sume prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii, reprezentand datorii privind asigurarile sociale, ajutorul de somaj, impozitul pe profit/venit, taxa pe valoarea adaugata, alte impozite, taxe si varsaminte asimilate, fonduri speciale, dividende de platit si alte datorii cu bugetul statului (431, 437, 441, 4423, 446, 447, 448, 444, 438)” se inlocuieste cu expresia „sume prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii, reprezentand datorii privind asigurarile sociale, ajutorul de somaj, impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microintreprinderilor, precum si impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, taxa pe valoarea adaugata, alte impozite, taxe si varsaminte asimilate, fonduri speciale, dividende de platit si alte datorii cu bugetul statului (431, 437, 441, 4423, 446, 447, 448, 444, 438)”.

Art. II. — Reglementarile contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.844/2016, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1020 si 1020 bis din 19 decembrie 2016, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. In planul de conturi, cuprins la punctul 196, se introduc conturile 4417 „Impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri”, 6351 „Cheltuieli cu impozitul suplimentar pentru sectoarele de activitate specifice” si 697 „Cheltuieli cu impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri”.

2. La capitolul 11 „Functiunea conturilor”, functiunea contului 441 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Contul 441
Cu ajutorul contului 441 «Impozitul pe profit si alte impozite» se tine evidenta decontarilor cu bugetul statului/bugetele locale privind impozitul pe profit, precum si impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, reglementat potrivit Codului fiscal.”

3. La capitolul 11 „Functiunea conturilor” se introduce functiunea urmatorului cont:„Contul 697

Cu ajutorul contului 697 «Cheltuieli cu impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri» se tine evidenta cheltuielilor cu impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe
cifra de afaceri, reglementat potrivit Codului fiscal.”

Art. III. — Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul finantelor,
Marcel-Ioan Bolos

Bucuresti, 3 iunie 2024.
Nr. 981.