Codul Fiscal 2018 actualizat

ORDIN nr. 350 din 23 februarie 2017 pentru aprobarea nivelului accizei specifice la tigarete

EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 28 februarie 2017

In temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completările ulterioare, avand in vedere prevederile art. 343 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

ART. 1 Nivelul accizei specifice la tigarete în perioada 1 aprilie 2017-31 martie 2018 inclusiv este de 329,222 lei/1.000 tigarete.


ART. 2 Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul finanţelor publice,
Viorel Stefan

Bucuresti, 23 februarie 2017.
Nr. 350.