Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie

Codul Fiscal 2023 actualizat

Întrucât este necesară acoperirea vidului legislativ în domeniul muncii ocazionale şi în scopul reducerii muncii fără forme legale, Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, oferă o facilitate pentru beneficiar în vederea recrutării rapide a forţei de muncă, crescând gradul de ocupare, reducând concomitent procedurile birocratice şi reducând semnificativ ponderea muncii nedeclarate în domeniile reglementate.
Ţinând cont de faptul că Legea nr. 52/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, derogă de la prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi reglementează distinct modalitatea prin care zilierii pot desfăşura activităţi cu caracter ocazional, munca necalificată cu caracter ocazional putându-se presta numai în anumite domenii din economia naţională,
dat fiind că, în prezent, munca necalificată cu caracter ocazional se poate presta numai în următoarele domenii prevăzute în Clasificarea activităţilor din economia naţională, actualizată:
a) agricultură, vânătoare şi servicii anexe - diviziunea 01;
b) silvicultură, cu excepţia exploatări forestiere - diviziunea 02;
c) pescuit şi acvacultură - diviziunea 03,

ţinând cont de lipsa acută de personal cu care se confruntă angajatorii, precum şi de specificitatea anumitor activităţi, care presupun utilizarea muncii necalificate, cu caracter sezonier, ocazional şi pe un termen relativ scurt, pretându-se, aşadar, la exigenţele dispoziţiilor Legii nr. 52/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
având în vedere faptul că, în domeniul agriculturii este necesară desfăşurarea unei activităţi sezoniere, care necesită o durată a activităţii de cel puţin 180 de zile pe durata unui an calendaristic,
ţinând cont de faptul că zilierul este lipsit de drepturile conferite de sistemul public obligatoriu de asigurări sociale şi de sănătate,
având în vedere faptul că trebuie ţinută o evidenţă zilnică a zilierilor, în formă electronică, pentru a nu eluda cadrul legal existent şi pentru a preveni eventualele abuzuri ale beneficiarilor de lucrări şi asigurarea protecţiei zilierilor, precum şi pentru scăderea birocraţiei şi simplificarea procedurilor administrative de înregistrare a zilierilor,
având în vedere faptul că, în contextul deficitului de forţă de muncă de pe piaţa muncii, măsurile propuse sunt de natură a creşte credibilitatea mediului de afaceri, asigurând totodată desfăşurarea activităţilor specifice necalificate în condiţii optime, în timp util şi cu un impact social pozitiv pe piaţa muncii,
ţinând cont de faptul că este necesară reglementarea privind acordarea perioadei în care se acordă calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate zilierilor care optează să se asigure în sistem pentru a beneficia de pachetul de servicii de bază, în funcţie de termenul de depunere a declaraţiilor,
deoarece neadoptarea prezentei reglementări ar conduce la aplicarea unei proceduri administrative birocratice, mai anevoioase pentru angajator, care ar rezulta din încheierea obligatorie a unui contract individual de muncă (procedură care este, în multe situaţii, excesivă prin raportare la durata necesară desfăşurării activităţii),
urgenţa extinderii domeniilor de activitate în care se poate desfăşura munca zilieră rezidă în principal din nevoia de forţă de muncă din economia naţională coroborată cu rata foarte scăzută a şomajului. În considerarea celor expuse mai sus, neadoptarea acestui act normativ în regim de urgenţă ar crea prejudicii importante atât mediului concurenţial, cât şi beneficiarilor de servicii. Legea zilierilor reprezintă instrumentul cel mai flexibil de angajare atât pentru companii, cât şi pentru zilieri prin eliminarea procedurilor administrative birocratice de înregistrare, precum şi facilitarea angajării şi încetării raporturilor de muncă.
Totodată, înfiinţarea Registrului electronic de evidenţă a zilierilor necesită o perioadă de timp adecvată demarării şi realizării procedurilor de achiziţie publică, precum şi a producţiei aplicaţiei informatice ce urmează a fi utilizată pentru evidenţa zilierilor.
De asemenea, neadoptarea prezentului act normativ va conduce la neîncasarea la bugetul asigurărilor sociale de stat a contribuţiilor aferente perioadelor lucrate de zilieri.
Având în vedere faptul că, la nivel mondial, unul din şase cupluri este afectat de infertilitate, această afecţiune fiind clasată pe locul 5, la nivel mondial,
ţinând cont de faptul că, potrivit Institutului Naţional de Statistică, în România, rata fertilităţii scade alarmant, înregistrânduse un declin demografic important, se estimează că în acest ritm, în 2050, România va ajunge la o populaţie de doar 14 milioane de locuitori, faţă de aproximativ 19 milioane, cât sunt în prezent.
În considerarea faptului că în România se efectuează anual 5.000 de fertilizări „in vitro“, de 10 ori mai puţin decât în Europa de Vest,
din datele Institutului Naţional de Statistică în anul 2016, în România s-au născut circa 190.000 de copii (adică o rată a natalităţii de 8,6 născuţi vii la 1.000 de locuitori), în scădere faţă de 2010 (211.000), 2000 (234.000) şi 1990 (315.000).
Având în vedere că prezentul act normativ îşi propune măsuri de încurajare a natalităţii, orientate către populaţia activă, prevenind un declin demografic cu consecinţe extrem de grave la nivel social, economic şi politic,
luând în considerare faptul că o societate care aşază copiii în centrul preocupărilor sale reprezintă condiţia prealabilă pentru creşterea ratei natalităţii,
în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
ART. I
Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 947 din 22 decembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 1 alineatul (3), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"a) serviciilor de gospodărire comunală gestionate direct de consiliile locale şi a grădinilor botanice din subordinea universităţilor, pentru activităţile prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. g) şi i);"

2. La articolul 1 alineatul (3), literele b) şi d) se abrogă.
3. La articolul 4, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(4) Niciun zilier nu poate presta activităţi pentru acelaşi beneficiar pe o perioadă mai lungă de 90 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic, cu excepţia zilierilor care prestează activităţi în domeniul agriculturii, creşterii animalelor în sistem extensiv prin păşunatul sezonier al ovinelor, bovinelor, cabalinelor, activităţi sezoniere în cadrul grădinilor botanice aflate în subordinea universităţilor acreditate, precum şi în domeniul viticol; în cazul acestora, perioada nu poate depăşi 180 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic."

4. După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 4^1, cu următorul cuprins:
"ART. 4^1
La data de 20 decembrie 2019 se înfiinţează Registrul electronic de evidenţă a zilierilor, ca singura modalitate de transmitere a datelor privind evidenţa zilierilor. Sistemul informatic aferent Registrului electronic de evidenţă a zilierilor se achiziţionează de Inspecţia Muncii, în condiţiile legii. Metodologia de întocmire şi transmitere a registrului electronic de evidenţă a zilierilor, precum şi înregistrările care se efectuează în acesta se stabilesc prin ordin al ministrului muncii şi justiţiei sociale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 60 de zile de la înfiinţarea registrului electronic de evidenţă a zilierilor."

5. La articolul 5 alineatul (2), literele a)-c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"a) să înfiinţeze, să completeze şi să transmită Registrul electronic de evidenţă a zilierilor conform metodologiei şi modelului stabilite prin ordinul ministrului muncii şi justiţiei sociale;
b) să transmită Registrul electronic de evidenţă a zilierilor inspectoratului teritorial de muncă, zilnic, înainte de începerea activităţii de către fiecare persoană care urmează să se afle întrun raport de muncă cu beneficiarul;
c) să prezinte Registrul electronic de evidenţă a zilierilor organelor de control abilitate;"

6. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ART. 7
(1) Remuneraţia primită de zilier pentru activitatea prestată este supusă impozitului pe venit, conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Calculul, plata şi declararea impozitului pe venit datorat pentru veniturile realizate din activitatea prestată de zilier sunt în sarcina beneficiarului.
(3) Pentru remuneraţia plătită zilierilor, beneficiarul nu datorează contribuţia asiguratorie pentru muncă prevăzută de Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare."

7. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ART. 8
Beneficiarul are obligaţia să înregistreze, în Registrul electronic de evidenţă a zilierilor, în ordine cronologică, toţi zilierii cu care exercită activităţi cu caracter ocazional în baza prezentei legi."

8. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ART. 9
(1) Pentru veniturile realizate din activitatea prestată de zilieri se datorează contribuţia de asigurări sociale datorată bugetului asigurărilor sociale de stat, conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, conferind zilierului calitatea de asigurat în sistemul public de pensii.
(2) Calculul, plata şi declararea contribuţiei de asigurări sociale datorată bugetului asigurărilor sociale de stat pentru veniturile realizate din activitatea realizată de zilieri sunt în sarcina beneficiarului.
(3) Activitatea desfăşurată în condiţiile prezentei legi nu conferă zilierului calitatea de asigurat în sistemul public de sănătate. Acesta se poate asigura opţional în sistemul public de sănătate potrivit prevederilor art. 180 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
(4) Activitatea desfăşurată în condiţiile prezentei legi nu conferă zilierului calitatea de asigurat în sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale.
(5) În situaţia producerii unui accident de muncă sau boală profesională beneficiarul este obligat să asigure plata cheltuielilor aferente îngrijirilor medicale necesare."

9. La articolul 11, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Cuantumul remuneraţiei brute orare stabilite de părţi nu poate fi mai mic decât valoarea/oră a salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată şi se acordă la sfârşitul fiecărei zile de lucru sau la sfârşitul săptămânii."

10. La articolul 13 alineatul (1), după litera c) se introduc nouă noi litere, literele d)-l), cu următorul cuprins:
"d) activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor - grupa 823;
e) publicitate - grupa 731;
f) activităţi de interpretare artistică - spectacole - clasa 9001, activităţi-suport pentru interpretarea artistică - spectacole - clasa 9002 şi activităţi de gestionare a sălilor de spectacole - clasa 9004;
g) creşterea şi reproducţia animalelor semidomesticite şi a altor animale - clasa 0149;
h) activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente - diviziunea 5621;
i) activităţi de întreţinere peisagistică - plantarea, îngrijirea şi întreţinerea de parcuri şi grădini, cu excepţia facilităţii de locuit particulare - clasa 8130;
j) restaurante - clasa 5610;
k) baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor - clasa 5630;
l) activităţi ale grădinilor zoologice, botanice şi ale rezervaţiilor naturale - clasa 9140."

 

ART. II
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 139 alineatul (1), după litera r) se introduce o nouă literă, litera s), cu următorul cuprins:
"s) remuneraţia brută primită pentru activitatea prestată de zilieri, potrivit legii."

2. La articolul 142, litera t) se abrogă.
3. Titlul secţiunii a 10-a a capitolului III al titlului V - Contribuţii sociale obligatorii se modifică şi va avea următorul cuprins:
" SECŢIUNEA a 10-a

Contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de către persoanele fizice care estimează venituri anuale cumulate sub plafonul prevăzut la art. 170 alin. (2) sau care nu realizează venituri, precum şi de alte persoane fizice care optează pentru plata contribuţiei"

4. La articolul 180, denumirea marginală se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de către persoanele fizice care optează pentru plata contribuţiei"

5. La articolul 180 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:
"c) persoanele fizice care realizează venituri de natura celor prevăzute la art. 155, pentru care nu se datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate."

6. La articolul 180, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"(2) Persoanele fizice prevăzute la alin. (1) lit. a) datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate după cum urmează:
a) dacă depun declaraţia prevăzută la art. 174 alin. (3) până la împlinirea termenului legal de depunere, la o bază de calcul reprezentând valoarea a 6 salarii de bază minime brute pe ţară, în vigoare la termenul legal prevăzut pentru depunerea declaraţiei prevăzute la art. 120; sau
b) dacă depun declaraţia prevăzută la art. 174 alin. (3) după împlinirea termenului legal de depunere, la o bază de calcul echivalentă cu valoarea salariului de bază minim brut pe ţară în vigoare la termenul legal de depunere a declaraţiei prevăzute la art. 120, înmulţită cu numărul de luni rămase până la termenul legal de depunere a declaraţiei prevăzute la art. 122, inclusiv luna în care se depune declaraţia.
(3) Persoanele fizice prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c) datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate, pentru 12 luni, la o bază de calcul egală cu 6 salarii minime brute pe ţară în vigoare la data depunerii declaraţiei prevăzute la art. 174 alin. (3), indiferent de data depunerii acesteia."

7. Articolul 182 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ART. 182
Plata contribuţiei
(1) Termenul de plată a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele fizice prevăzute la art. 180 alin. (1) lit. a) este până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui pentru care se datorează contribuţia.
(2) Termenul de plată a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele fizice prevăzute la art. 180 alin. (1) lit. b) şi c) este până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui în care au depus declaraţia."

 

ART. III
Alineatul (2^3) al articolului 267 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 652 din 28 august 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2^3) Pentru persoanele prevăzute la art. 180 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, calitatea de asigurat încetează la expirarea a 12 luni de la data depunerii declaraţiei prevăzute la art. 174 alin. (3) din aceeaşi lege, dacă nu depun o nouă declaraţie pentru perioada următoare."


ART. IV
După articolul 147 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 147^1, cu următorul cuprins:
"ART. 147^1
(1) Salariatele care urmează o procedură de fertilizare ,«in vitro», beneficiază anual, de un concediu de odihnă suplimentar, plătit, de trei zile care se acordă după cum urmează:
a) 1 zi la data efectuării puncţiei ovariene;
b) 2 zile începând cu data efectuării embriotransferului.
(2) Cererea privind acordarea concediului de odihnă suplimentar prevăzut la alin. (1) va fi însoţită de scrisoarea medicală eliberată de medicul specialist, în condiţiile legii."


ART. V
(1) Prevederile de la art. I pct. 5 şi 7 se aplică începând cu data intrării în vigoare a ordinului ministrului muncii şi justiţiei sociale prevăzut la art. 4^1 din Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă.
(2) La data intrării în vigoare a ordinului ministrului muncii şi justiţiei sociale prevăzut la art. 4^1 din Legea nr. 52/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, anexele nr. 1 şi 2 din Legea nr. 52/2011 se abrogă.
(3) Prevederile art. I pct. 6 şi 8 referitor la prevederile art. 9 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 52/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se aplică începând cu veniturile lunii mai 2019.
(4) Prevederile art. I pct. 8 referitor la prevederile art. 9 alin. (3) din Legea nr. 52/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, şi prevederile art. III intră în vigoare la data de 1 mai 2019.
(5) Prin derogare de la prevederile art. 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. II intră în vigoare după cum urmează:
a) pct. 1 şi 2, începând cu veniturile lunii mai 2019;
b) pct. 3-7, începând cu data de 1 mai 2019.

 


PRIM-MINISTRU
VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
Contrasemnează:
p. Ministrul muncii şi justiţiei sociale,
Elena Solomonesc,
secretar de stat
p. Ministrul finanţelor publice,
Daniela Pescaru,
secretar de stat
Ministrul sănătăţii,
Sorina Pintea

Bucureşti, 18 aprilie 2019.
Nr. 26.