Articole despre Codul Fiscal

Impozitarea salariului in 2024: ce contributii sociale obligatorii datoreziVenituri impozabile 2024: care sunt acestea, cat este cota de impozitare si studii de cazImpozitul pe dividende in 2024: cat este, cum se calculeaza si cine il platesteAjustare TVA: ce este, care este procedura si studii de cazNorma de venit 2024: ce PFA-uri se incadreaza si ce reguli de impozitare se aplicaExigibilitate TVA: ce inseamna, cum se stabileste, intrebari frecvente si studii de cazImpozitul pe venitul din transferul proprietatilor imobiliare: tot ce trebuie stii Plafon TVA: Ghid pentru firme platitoare de TVAImpozitarea tichetelor de masa 2024: cota de impozitare, model calcul salariuImpozitare jocuri de noroc: Ghid complet privind veniturile din pariuri sportive, loto si alte jocuriRecuperarea pierderii fiscale in 2024: cum functioneaza si cum se calculeaza, cu exemple practiceVenituri neimpozabile: prevederile Codului Fiscal, exempleCheltuieli de protocol in afaceri: importanta, reglementari si practici eficienteObligativitate e-Factura: cine foloseste, cum se emite, intrebari si raspunsuriCotele de TVA in 2024: ce bunuri si servicii au cote reduseTaxarea inversa TVA: ce este, cand se aplica, studii de cazCheltuielile nedeductibile: ce sunt, regim fiscal, exempleDosarul fiscal: ce contine si cum obtii accesul la informatiile din dosarFactura fiscala: ce este, ce trebuie sa contina si model completat​Codul fiscal scutiri taxe si impozite locale: tot ce trebuie sa stiiCod de identificare fiscala: ce este CIF si de ce este necesarCertificat de inregistrare fiscala: ce este, cum il obtii si ce faci daca l-ai pierdutTVA la incasare: ce inseamna, conditii de eligibilitate, studii de cazVenituri din activitati independente: obligatii fiscale si studii de cazImpozit pe venit din alte surse: cota de impozitare, studii de cazCheltuielile deductibile: reglementari fiscale si sfaturi de la specialisti Impozit la vanzarea imobilului: Ghid practic pentru decizii informateImpozit pe venit: tot ce trebuie sa stiiImpozitul pe profit: mod de calcul, venituri neimpozabile si scutiri de impozitDeducerea personala: tot ce trebuie sa stiiMicrointreprindere: definitie, numar angajati si calcul impozit

OUG nr.59/ 6 iunie 2024 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum si alte masuri fiscale

Avand in vedere situatiile de eludare a prevederilor privind plata accizelor constatate de organele fiscale si necesitatea combaterii acestor fenomene, pentru asigurarea incasarii veniturilor din accize la bugetul de stat,

tinand cont de faptul ca situatia prezentata impune adoptarea de masuri imediate in vederea stabilirii cadrului normativ potrivit, neadoptarea acestor masuri, cu celeritate, putand avea consecinte negative, in sensul neasigurarii incasarilor veniturilor din accize la bugetul de stat,

avand in vedere decizia Guvernului Romaniei de majorare a nivelului salariului minim brut pe tara garantat in plata incepand cu veniturile aferente lunii iulie 2024, la nivelul de 3.700 lei,

tinand seama de necesitatea sustinerii obiectivului privind cresterea veniturilor nete ale persoanelor care realizeaza venituri din salarii la nivelul salariului minim brut pe tara garantat in plata, pentru care este esentiala majorarea sumei de 200 lei/luna neimpozabila si care nu se cuprinde in baza lunara de calcul al contributiilor sociale obligatorii, in corelare cu nivelul cresterii salariului minim brut pe tara garantat in plata,

luand in considerare faptul ca, in lipsa reglementarii cu aceeasi data a majorarii sumei netaxabile din salariul minim brut pe tara, facilitatea fiscala isi pierde din eficacitate,

intrucat reglementarea majorarii sumei netaxabile din salariul minim brut pe tara nu poate fi adoptata printr-un alt instrument legislativ care sa permita aplicarea acesteia incepand cu data de la care se majoreaza nivelul salariului minim brut pe tara garantat in plata la nivelul de 3.700 lei,

in considerarea faptului ca aspectele sus-mentionate vizeaza interesul general public si constituie situatii extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata,

in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. I. — Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificarile si completarile ulterioare,
se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 345, dupa alineatul (3) se introduc patru noi alineate, alin. (31)—(34), cu urmatorul cuprins:

„(31) Deplasarea produselor prevazute la art. 350 alin. (1) lit. b), art. 351 alin. (1), cu exceptia produselor care se incadreaza la pozitiile 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 si 3.2.1 din anexa nr. 1,
la art. 352, art. 353 alin. (1) si a produselor energetice prevazute la art. 355 alin. (3) lit. a)—e) din antrepozite fiscale ori din locatia in care acestea au fost receptionate de catre destinatarul
inregistrat catre alte locuri de depozitare se efectueaza numai in momentul in care antrepozitarul autorizat sau destinatarul inregistrat face dovada platii la bugetul de stat a valorii accizelor
aferente cantitatii ce urmeaza a fi deplasata fara a avea loc livrarea produselor catre cumparator.

(32) Livrarea produselor prevazute la art. 354 alin. (1) din locatia in care acestea au fost receptionate de catre destinatarul inregistrat se efectueaza numai in momentul in care furnizorul
detine documentul de plata care sa ateste virarea la bugetul de stat a valorii accizelor aferente cantitatii ce urmeaza a fi facturata. Cu ocazia depunerii declaratiei lunare de accize se
regularizeaza eventualele diferente dintre valoarea accizelor virate la bugetul de stat de catre beneficiarii produselor, in numele destinatarului inregistrat, si valoarea accizelor aferente
cantitatilor de produse accizabile efectiv livrate de acestia, in decursul lunii precedente.

(33) Deplasarea produselor prevazute la art. 354 alin. (1) din locatia in care acestea au fost receptionate de catre destinatarul inregistrat catre alte locuri de depozitare se efectueaza numai in momentul in care destinatarul inregistrat face dovada platii la bugetul de stat a valorii accizelor aferente cantitatii ce urmeaza a fi deplasata fara a avea loc livrarea produselor catre
cumparator.

(34) In situatiile prevazute la alin. (31) si (33), deplasarea produselor accizabile de la antrepozitul fiscal ori din locatia in care acestea au fost receptionate de catre destinatarul
inregistrat catre alte locuri de depozitare este insotita de avizul de insotire, in care se inscrie mentiunea accize platite.”

2. La articolul 345, alineatele (4) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

„(4) Plata accizelor prevazute la alin. (3) si (32) se efectueaza de catre furnizor ori de catre cumparator. In situatia in care plata este efectuata de catre cumparator in numele furnizorului,
aceasta trebuie efectuata in contul, apartinand furnizorului, deschis la unitatile Trezoreriei Statului.

(5) Livrarea produselor prevazute la alin. (3) din antrepozitele fiscale sau din locurile in care au fost receptionate de catre destinatarii inregistrati si livrarea produselor prevazute la
alin. (32) din locurile in care au fost receptionate de catre destinatarii inregistrati se fac numai pe baza comenzii cumparatorului.”

3. La articolul 375 alineatul (1), litera f) se abroga.

4. La articolul 435, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(5) Nu intra sub incidenta alin. (3) antrepozitarii autorizati pentru locurile autorizate ca antrepozite fiscale, destinatarii inregistrati si destinatarii certificati, pentru locurile declarate pentru receptia produselor accizabile.”

5. La articolul 452 alineatul (1), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„c) nerespectarea prevederilor art. 345 alin. (3)—(33);”.

6. La articolul 452 alineatul (1), litera c1) se abroga.

7. La articolul 452 alineatul (2), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„c) cu inchisoare de la 2 ani la 7 ani, cele prevazute la lit. a), c), d), h), h1), l), m) si n).”

Art. II. — Incepand cu veniturile din salarii si asimilate salariilor aferente lunii iulie 2024, suma de 200 lei/luna reprezentand venituri din salarii si asimilate salariilor pentru care
nu se datoreaza impozit pe venit si care nu se cuprinde in baza lunara de calcul al contributiilor sociale obligatorii, prevazuta la art. LXXIII alin. (1), (4) si (5) din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 115/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare in domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscala, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea si completarea
unor acte normative, precum si pentru prorogarea unor termene, cu modificarile si completarile ulterioare, se majoreaza la nivelul de 300 lei/luna.

Art. III. — Prin derogare de la prevederile art. 4 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile art. I intra in vigoare la data
de 20 iunie 2024.

Art. IV. — In vederea indeplinirii obligatiilor stabilite prin candidatura Romaniei pentru asigurarea sediului Centrului european de competente in domeniul Securitatii cibernetice si ale altor norme europene sau a intelegerilor incheiate cu institutiile europene, Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii incheie un contract de inchiriere multianual, iar costurile aferente inchirierii, precum si costurile aferente amenajarii, serviciilor si echipamentelor de securitate, ale intretinerii si functionarii spatiului sunt asigurate din bugetul de stat, prin bugetul ministerului de resort.

PRIM-MINISTRU
ION-MARCEL CIOLACU

Contrasemneaza:
Viceprim-ministru,
Marian Neacsu

p. Ministrul finantelor,
Carmen Moraru,
secretar de stat

Ministrul sanatatii,
Alexandru Rafila

Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
Simona Bucura-Oprescu

p. Ministrul cercetarii, inovarii si digitalizarii,
Eduard-Tatian Mititelu,
secretar de stat

Bucuresti, 6 iunie 2024.
Nr. 59.