Articole despre Codul Fiscal

Norma de venit: ce PFA-uri se incadreaza si ce reguli de impozitare se aplicaExigibilitate TVA: ce inseamna, cum se stabileste, intrebari frecvente si studii de cazImpozitul pe venitul din transferul proprietatilor imobiliare: tot ce trebuie stii Plafon TVA: Ghid pentru firme platitoare de TVAImpozitarea tichetelor de masa 2024: cota de impozitare, model calcul salariuImpozitare jocuri de noroc: Ghid complet privind veniturile din pariuri sportive, loto si alte jocuriRecuperarea pierderii fiscale in 2024: cum functioneaza si cum se calculeaza, cu exemple practiceVenituri neimpozabile: prevederile Codului Fiscal, exempleCheltuieli de protocol in afaceri: importanta, reglementari si practici eficienteObligativitate e-Factura: cine foloseste, cum se emite, intrebari si raspunsuriCotele de TVA in 2024: ce bunuri si servicii au cote reduseTaxarea inversa TVA: ce este, cand se aplica, studii de cazCheltuielile nedeductibile: ce sunt, regim fiscal, exempleDosarul fiscal: ce contine si cum obtii accesul la informatiile din dosarFactura fiscala: ce este, ce trebuie sa contina si model completat​Codul fiscal scutiri taxe si impozite locale: tot ce trebuie sa stiiCod de identificare fiscala: ce este CIF si de ce este necesarCertificat de inregistrare fiscala: ce este, cum il obtii si ce faci daca l-ai pierdutTVA la incasare: ce inseamna, conditii de eligibilitate, studii de cazVenituri din activitati independente: obligatii fiscale si studii de cazImpozit pe venit din alte surse: cota de impozitare, studii de cazCheltuielile deductibile: reglementari fiscale si sfaturi de la specialisti Impozit la vanzarea imobilului: Ghid practic pentru decizii informateImpozit pe venit: tot ce trebuie sa stiiImpozitul pe profit: mod de calcul, venituri neimpozabile si scutiri de impozitDeducerea personala: tot ce trebuie sa stiiMicrointreprindere: definitie, numar angajati si calcul impozit

Codul Fiscal 2024 actualizat

(1) Pentru cladirile rezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote cuprinse intre 0,08%-0,2% asupra valorii impozabile a cladirii.

(2) Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de persoanele juridice,impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote cuprinse intre 0,2%-1,3%,
inclusiv, asupra valorii impozabile a cladirii.

(3) Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de persoanele juridice, utilizate pentru activitati din domeniul agricol, impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza prin
aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a cladirii.

(4) In cazul cladirilor cu destinatie mixta aflate in proprietatea persoanelor juridice, impozitul se determina prin insumarea impozitului calculat pentru suprafata folosita in scop rezidential conform alin. (1), cu impozitul calculat pentru suprafata folosita in scop nerezidential, conform alin. (2) sau (3).

(5) Pentru stabilirea impozitului/taxei pe cladiri, valoarea impozabila a cladirilor aflate in proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui pentru care se datoreaza impozitul/taxa si poate fi:

a) ultima valoare impozabila inregistrata in evidentele organului fiscal;
b) valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat in conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate in vigoare la data evaluarii;
c) valoarea finala a lucrarilor de constructii, in cazul cladirilor noi, construite in cursul anului fiscal anterior;
d) valoarea cladirilor care rezulta din actul prin care se transfera dreptul de proprietate. In situatia in care nu este precizata valoarea in documentele care atesta proprietatea, se utilizeaza ultima valoare inregistrata in baza de date a organului fiscal;

(la 24-12-2020, Litera d) din Alineatul (5) , Articolul 460 , Capitolul II , Titlul IX a fost modificata de Punctul 197, Articolul I din LEGEA nr. 296 din 18 decembrie 2020, publicata in
MONITORUL OFICIAL nr. 1269 din 21 decembrie 2020)

e) in cazul cladirilor care sunt finantate in baza unui contract de leasing financiar, valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat in conformitate cu
standardele de evaluare a bunurilor aflate in vigoare la data evaluarii;

f) in cazul cladirilor pentru care se datoreaza taxa pe cladiri, valoarea inscrisa in contabilitatea proprietarului cladirii si comunicata concesionarului, locatarului, titularului dreptului de
administrare sau de folosinta, dupa caz.

(6) Valoarea impozabila a cladirii se actualizeaza o data la 5 ani pe baza unui raport de evaluare a cladirii intocmit de un evaluator autorizat in conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate in vigoare la data evaluarii, depus la organul fiscal local pana la primul termen de plata din anul de referinta. In situatia depunerii raportului de evaluare dupa primul termen de plata din anul de referinta acesta produce efecte incepand cu data de 1 ianuarie a anului fiscal urmator.

(la 24-12-2020, Alineatul (6) din Articolul 460 , Capitolul II , Titlul IX a fost modificat de Punctul 197, Articolul I din LEGEA nr. 296 din 18 decembrie 2020, publicata in MONITORUL
OFICIAL nr. 1269 din 21 decembrie 2020)

(7) Prevederile alin. (6) nu se aplica in cazul cladirilor care apartin persoanelor fata de care a fost pronuntata o hotarare definitiva de declansare a procedurii falimentului.

(7^1) Prevederile alin. (6) nu se aplica in cazul cladirilor care sunt scutite de plata impozitului/taxei pe cladiri potrivit art. 456 alin. (1).

(la 25-06-2018, Articolul 460 din Capitolul II , Titlul IX a fost completat de Articolul I din LEGEA nr. 145 din 20 iunie 2018, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 22 iunie
2018)

(8) In cazul in care proprietarul cladirii nu a actualizat valoarea impozabila in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta, cota impozitului/taxei pe cladiri este de 5%, cu conditia ca
proprietarul cladirii sa fi fost notificat de catre organul fiscal competent despre posibilitatea depunerii raportului de evaluare. Notificarea se comunica proprietarului cladirii prin publicarea acesteia in spatiul privat virtual sau prin posta, in cazul contribuabililor care nu sunt inrolati in spatiul privat virtual. Termenul pana la care trebuie comunicata notificarea este 31 octombrie a anului curent pentru impozitul datorat incepand cu anul urmator. In cazul in care notificarea nu este comunicata pana la aceasta data, impozitul urmeaza a se calcula prin aplicarea cotei stabilite potrivit alin. (1) sau (2), dupa caz, asupra valorii impozabile a cladirii.

(la 25-07-2022, Alineatul (8) din Articolul 460 , Capitolul II , Titlul IX a fost modificat de Punctul 2 al art. I din LEGEA nr. 252 din 20 iulie 2022, publicata in MONITORUL OFICIAL
nr. 742 din 22 iulie 2022)

(9) In cazul in care proprietarul cladirii nu a actualizat valoarea impozabila in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta, diferenta de taxa va fi datorata de proprietarul cladirii, cu conditia ca acesta sa fi fost notificat de catre organul fiscal competent, in conformitate cu prevederile alin. (8).

(la 25-07-2022, Alineatul (9) din Articolul 460 , Capitolul II , Titlul IX a fost modificat de Punctul 2 al art. I din LEGEA nr. 252 din 20 iulie 2022, publicata in MONITORUL OFICIAL
nr. 742 din 22 iulie 2022)

(10) Cota impozitului/taxei pe cladiri prevazuta la alin. (1) si (2) se stabileste prin hotarare a consiliului local. La nivelul municipiului Bucuresti, aceasta atributie revine Consiliului General al Municipiului Bucuresti.


Incepand cu data de 01-01-2025, potrivit pct. 110 al art. I coroborat cu litera i) a articolului IX din ORDONANTA nr. 16 din 15 iulie 2022, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 716 din 15 iulie 2022, cu modificarile aduse de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 370 din 20 decembrie 2022, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1228 din 20 decembrie 2022, articolul 460 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Articolul 460

Reguli privind calculul impozitului/taxei pe cladiri
(1) Pentru determinarea valorii cladirii si a terenului acoperit de aceasta pentru anul de referinta se vor utiliza valorile cuprinse in Studiile de piata referitoare la valorile orientative privind proprietatile imobiliare din Romania, administrate de Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania, aferente anului anterior celui de referinta.

(2) In cazul in care in Studiile de piata referitoare la valorile orientative privind proprietatile imobiliare din Romania, administrate de Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania, valoarea este exprimata in euro/mp, valoarea cladirii se calculeaza prin inmultirea suprafetei construite desfasurate exprimate in metri patrati, cu valoarea pe metru patrat cuprinsa in aceste studii.
In cazul in care valorile sunt exprimate in euro, se va utiliza cursul de schimb al monedei euro la data de 31 decembrie a anului anterior celui de referinta.

(3) Suprafata construita desfasurata a unei cladiri se determina prin insumarea suprafetelor sectiunilor tuturor nivelurilor cladirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la subsol sau la mansarda, exceptand suprafetele podurilor neutilizate ca locuinta, ale scarilor si teraselor neacoperite.

(4) Daca dimensiunile exterioare ale unei cladiri nu pot fi efectiv masurate pe conturul exterior, atunci suprafata construita desfasurata a cladirii se determina prin inmultirea suprafetei utile a cladirii cu un coeficient de transformare de 1,4.

(5) In situatia in care Studiile de piata referitoare la valorile orientative privind proprietatile imobiliare din Romania, administrate de Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania nu contin informatii despre cladirile sau terenurile acoperite de aceste cladiri de pe raza unei unitati administrativ-teritoriale, se vor aplica urmatoarele reguli:

a) in cazul unei cladiri rezidentiale, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei de minimum 0,1% asupra valorii impozabile determinate conform prevederilor art. 457 din Codul fiscal, in vigoare la data de 31 decembrie 2022. Cota impozitului/taxei pe cladiri se stabileste prin hotarare a consiliului local. La nivelul municipiului Bucuresti, aceasta atributie revine Consiliului General al Municipiului Bucuresti;
b) in cazul unei cladiri nerezidentiale, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei de minimum 0,5% asupra ultimei valori inregistrate in baza de date a organului fiscal, la data de 31 decembrie 2022. Cota impozitului/taxei pe cladiri se stabileste prin hotarare a consiliului local. La nivelul municipiului Bucuresti, aceasta atributie revine Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

(6) Organele fiscale locale vor efectua reincadrarea cladirilor care cuprind atat suprafete rezidentiale, cat si suprafete nerezidentiale, in categoria cladirilor rezidentiale sau nerezidentiale, in baza informatiilor pe care le detin si a situatiei existente la 31 decembrie a anului anterior celui de referinta.

(7) Organele fiscale locale intocmesc si transmit contribuabililor comunicari referitoare la valoarea cladirilor si a terenurilor acoperite de acestea, precum si impozitul aferent acestora, calculate in baza valorilor cuprinse in Studiile de piata referitoare la valorile orientative privind proprietatile imobiliare din Romania, administrate de Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania.

(8) In situatia in care contribuabilii nu raspund organului fiscal local in termen de 30 de zile de la primirea comunicarii, se considera acceptare tacita a datelor inscrise in comunicare.

(9) In cazul cladirii la care au fost executate lucrari de renovare majora, din punct de vedere fiscal, anul terminarii se actualizeaza, astfel ca acesta se considera ca fiind cel in care a fost efectuata receptia la terminarea lucrarilor. Renovarea majora reprezinta actiunea complexa care cuprinde obligatoriu lucrari de interventie la structura de rezistenta a cladirii, pentru asigurarea cerintei fundamentale de rezistenta mecanica si stabilitate, prin actiuni de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, precum si, dupa caz, alte lucrari de interventie pentru mentinerea, pe intreaga durata de exploatare a cladirii, a celorlalte cerinte fundamentale aplicabile constructiilor, conform legii, vizand, in principal, cresterea performantei energetice si a calitatii arhitectural-ambientale si functionale a cladirii. Anul terminarii se actualizeaza in conditiile in care, la terminarea lucrarilor de renovare majora, valoarea cladirii creste cu cel putin 50% fata de valoarea acesteia la data inceperii executarii lucrarilor.

CAP. II - Impozitul pe clădiri şi taxa pe clădiri (art. 455 - art. 462)