Articole despre Codul Fiscal

Norma de venit: ce PFA-uri se incadreaza si ce reguli de impozitare se aplicaExigibilitate TVA: ce inseamna, cum se stabileste, intrebari frecvente si studii de cazImpozitul pe venitul din transferul proprietatilor imobiliare: tot ce trebuie stii Plafon TVA: Ghid pentru firme platitoare de TVAImpozitarea tichetelor de masa 2024: cota de impozitare, model calcul salariuImpozitare jocuri de noroc: Ghid complet privind veniturile din pariuri sportive, loto si alte jocuriRecuperarea pierderii fiscale in 2024: cum functioneaza si cum se calculeaza, cu exemple practiceVenituri neimpozabile: prevederile Codului Fiscal, exempleCheltuieli de protocol in afaceri: importanta, reglementari si practici eficienteObligativitate e-Factura: cine foloseste, cum se emite, intrebari si raspunsuriCotele de TVA in 2024: ce bunuri si servicii au cote reduseTaxarea inversa TVA: ce este, cand se aplica, studii de cazCheltuielile nedeductibile: ce sunt, regim fiscal, exempleDosarul fiscal: ce contine si cum obtii accesul la informatiile din dosarFactura fiscala: ce este, ce trebuie sa contina si model completat​Codul fiscal scutiri taxe si impozite locale: tot ce trebuie sa stiiCod de identificare fiscala: ce este CIF si de ce este necesarCertificat de inregistrare fiscala: ce este, cum il obtii si ce faci daca l-ai pierdutTVA la incasare: ce inseamna, conditii de eligibilitate, studii de cazVenituri din activitati independente: obligatii fiscale si studii de cazImpozit pe venit din alte surse: cota de impozitare, studii de cazCheltuielile deductibile: reglementari fiscale si sfaturi de la specialisti Impozit la vanzarea imobilului: Ghid practic pentru decizii informateImpozit pe venit: tot ce trebuie sa stiiImpozitul pe profit: mod de calcul, venituri neimpozabile si scutiri de impozitDeducerea personala: tot ce trebuie sa stiiMicrointreprindere: definitie, numar angajati si calcul impozit

OUG nr. 43/2024 pentru modificarea si completarea unor acte normative

Avand in vedere necesitatea efectuarii unor corelari in contextul in care Sistemul informatic national RO e-TVA este bazat pe utilizarea datelor existente cu privire la operatiunile impozabile furnizate de Sistemul national privind factura electronica RO e-Factura si Sistemul informatic national RO e-Case de marcat electronice, precum si de alte baze de date existente in sistemele informatice gestionate de Ministerul Finantelor,

intrucat transmiterea de aparatele de marcat electronice fiscale catre Sistemul informatic national de supraveghere si monitorizare a datelor fiscale al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala a codului de identificare fiscala al contribuabilului este o informatie necesara pentru generarea decontului de TVA precompletat,

tinand seama si de faptul ca termenul prevazut de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 116/2023 privind unele masuri pentru gestionarea si evidentierea veniturilor curente ale bugetului public prin implementarea unor proiecte de digitalizare pentru utilizarea si/sau implementarea de catre Ministerul Finantelor a modulelor de valorificare a datelor si informatiilor furnizate prin Sistemul informatic national RO e-TVA este 1 august 2024,

in considerarea asigurarii unui echilibru just intre interesele in concurs, respectiv pastrarea proportionalitatii sanctiunilor in raport cu gravitatea faptei, tinand cont de caracterul operativ al normei legale ce actioneaza pentru eliminarea riscurilor fiscale produse prin neinregistrarea in evidentele contabile a bunurilor transportate si avand in vedere stabilirea in mod nediferentiat pentru toate aceste fapte, independent de natura sau gravitatea lor, a sanctiunii contraventionale principale,

in contextul completarii normelor sanctionatoare si tinand seama de perioada tranzitorie dupa care ar urma sa fie aplicate sanctiunile contraventionale, pentru a oferi securitate juridica normei sanctionatoare, este necesar sa se reglementeze modul de aplicare, din perspectiva temporala, a sanctiunilor contraventionale nou-introduse.

Luand in considerare ca in practica exista situatii in care, la constituirea unor institutii de credit, actionarii pot decide varsarea capitalului social in etape, in conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2022 pentru reglementarea unor masuri privind cadrul general aplicabil constituirii si functionarii bancilor de dezvoltare din Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, iar pentru contribuabilii respectivi, care aplica Standardele internationale de raportare financiara IFRS, aceasta situatie genereaza un tratament contabil specific,

avand in vedere ca baza de impozitare pentru impozitul pe cladiri nu s-a prevazut in cuprinsul deciziei de impunere si, astfel, aceasta nu se comunica de catre unitatile administrativ-teritoriale contribuabililor platitori ai impozitului pe cladiri si, implicit, persoanele fizice care detin in proprietate/coproprietate cladiri rezidentiale nu au posibilitatea de a cunoaste daca valoarea impozabila determinata potrivit dispozitiilor art. 457 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, de catre organul fiscal local, depaseste plafonul prevazut pentru impozitul special pe bunurile imobile si mobile de valoare mare, de 2.500.000 lei,

intrucat lipsa tuturor informatiilor necesare generarii decontului de TVA precompletat ar putea periclita implementarea completa a acestui obiectiv, cu consecinta lipsirii partiale de eficienta a acestui instrument, afectand astfel capacitatea operativa a administratiei fiscale in prevenirea si combaterea fenomenelor de neconformare fiscala, fapt care impacteaza negativ evolutia incasarilor la bugetul de stat,

deoarece, in lipsa unor masuri rapide privind conditii de concurenta si echitate fiscala in randul tuturor contribuabililor, ar putea exista situatii care sa genereze inegalitati, in special prin raportare la contribuabilii de buna-credinta, care se conformeaza regulilor fiscale,

intrucat veniturile din reversarea ajustarii creantelor rezultate din operatiuni legate de capitalul social subscris si nevarsat sunt generate de reversarea graduala a ajustarii initiale, pentru care nu s-a acordat deducere la calculul rezultatului fiscal,

tinand cont ca nepromovarea masurii privind instiintarea contribuabililor care se incadreaza in limita stabilita pentru impozitul special pe bunurile imobile si mobile de valoare mare ar avea consecinte negative, in sensul ca ar determina imposibilitatea pentru acestia de a-l declara la organul fiscal central in a carui raza de competenta se afla domiciliul lor,

avand in vedere ca piata produselor cu nicotina a cunoscut o evolutie semnificativa in ultima perioada, prin aparitia mai multor produse alternative in forme de prezentare atractive, in special in randul copiilor si adolescentilor, produse noi care nu sunt cuprinse in sfera produselor supuse accizelor nearmonizate deja reglementate de Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, desi au un continut similar,

in considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul general public si constituie situatii de urgenta si extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata,

in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. I. — (1) Prin hotarare a Guvernului pot fi stabilite si alte date si informatii din bonul fiscal, precum si din raportul fiscal de inchidere zilnica decat cele prevazute in anexa nr. 11 la Normele metodologice pentru aplicarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 479/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care se transmit de aparatele de marcat electronice fiscale catre sistemul informatic national de supraveghere si monitorizare a datelor fiscale prevazut la art. 31 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/1999
privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Hotararea Guvernului prevazuta la alin. (1) se aproba in termen de maximum 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

Art. II. — Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 41/2022 pentru instituirea Sistemului national privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri RO e-Transport si de abrogare a art. XXVIII din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 130/2021 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 356 din 11 aprilie 2022, aprobata prin Legea nr. 375/2023, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 81, dupa litera d) se introduc patru noi litere, lit. e)—h), cu urmatorul cuprins:

„e) prestatorului de servicii din Romania, in cazul unor operatiuni comerciale reprezentand un nontransfer atat pentru bunurile descarcate pe teritoriul Romaniei pentru prestarea de servicii, cat si pentru bunurile rezultate reexpediate in statul partenerului comercial;

f) beneficiarului din Romania, in cazul unor operatiuni comerciale reprezentand un nontransfer atat pentru bunurile expediate din Romania pentru prestarea de servicii intr-un stat membru al Uniunii Europene, cat si pentru bunurile rezultate reexpediate in Romania;

g) clientului din Romania, in cazul unor operatiuni comerciale ce se subscriu regimului de stocuri la dispozitia clientului in situatia in care Romania este statul membru catre care au fost expediate sau transportate bunurile atat pentru bunurile descarcate pe teritoriul Romaniei, cat si pentru bunurile livrate intr-un stadiu ulterior dupa sosire, catre alta persoana impozabila din Romania sau in cazul in care bunurile respective sunt returnate in statul membru din care au fost expediate sau transportate initial;

h) furnizorului din Romania, in cazul unor operatiuni comerciale ce se subscriu regimului de stocuri la dispozitia clientului in situatia in care Romania este statul membru din care au fost expediate sau transportate bunurile atat pentru bunurile expediate din Romania, cat si in cazul in care bunurile respective sunt returnate in Romania.”

2. La articolul 13, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (21), cu urmatorul cuprins:

„(21) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), pentru contraventia prevazuta la alin. (1) lit. a), in ceea ce priveste nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (2), sanctiunea complementara a confiscarii nu se aplica in cazul constatarilor rezultate din verificari ulterioare incheierii transportului rutier de bunuri, cand acestea au fost inregistrate in documentele justificative care stau la baza inregistrarilor contabile, precum si in contabilitatea utilizatorilor, dupa caz, in perioada la care se refera operatiunile respective.”

3. La articolul 131, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (21), cu urmatorul cuprins:

„(21) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), pentru contraventia prevazuta la alin. (1) lit. a), in ceea ce priveste nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (2) si (3), sanctiunea
complementara a confiscarii nu se aplica in cazul constatarilor rezultate din verificari ulterioare incheierii transportului rutier de bunuri, cand acestea au fost inregistrate in documentele justificative care stau la baza inregistrarilor contabile, precum si in contabilitatea utilizatorilor, dupa caz, in perioada la care se refera operatiunile respective.”

4. Articolul 16 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 16. — Fac exceptie de la prevederile prezentei ordonante de urgenta urmatoarele transporturi:

a) transporturile de bunuri destinate misiunilor diplomatice si oficiilor consulare, precum si organizatiilor internationale, fortelor armate ale statelor membre NATO, Uniunii Europene, statelor membre ale Parteneriatului pentru Pace sau statelor cu care Romania a incheiat acorduri in domeniu sau ca urmare a executarii contractelor clasificate potrivit legii sau a executarii contractelor de achizitie publica ce necesita impunerea, potrivit dispozitiilor legale, a unor masuri speciale de securitate pentru protejarea unor interese esentiale de securitate ale statului;

b) transportul produselor accizabile care circula in regim suspensiv de accize sau cu accize platite in statul membru de expeditie, potrivit titlului VIII „Accize si alte taxe speciale” din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv prin utilizarea sistemului de control al miscarilor cu produse accizabile, denumit EMCS, pentru emiterea documentului administrativ electronic e-DA sau a documentului administrativ electronic simplificat e-DAS;

c) transportul bunurilor de catre prestatorii de servicii postale in colete postale, definite conform prevederilor art. 2 pct. 16 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile postale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 187/2013, cu modificarile si completarile ulterioare.”

Art. III. — La articolul LXXV din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 115/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare in domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscala, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru prorogarea unor termene, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1139 din 15 decembrie 2023, cu modificarile si completarile ulterioare, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art. LXXV. — (1) Prevederile art. LXXIV pct. 21 intra in vigoare la data de 1 iulie 2024 si se aplica pentru faptele savarsite si constatate incepand cu aceasta data.”

Art. IV. — Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificarile si completarile ulterioare,
se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 23, dupa litera o) se introduce o noua litera, lit. p), cu urmatorul cuprins:

„p) veniturile din reversarea ajustarii creantelor rezultate din operatiuni legate de capitalul social subscris si nevarsat, inregistrate ca active financiare potrivit reglementarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara aplicabile institutiilor de credit persoane juridice romane constituite in conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2022 pentru reglementarea unor masuri privind cadrul general aplicabil constituirii si functionarii bancilor de dezvoltare din Romania, cu modificarile si completarile ulterioare.”

2. La articolul 439 alineatul (2), dupa litera e) se introduce o noua litera, lit. f), cu urmatorul cuprins:

„f) produse cu nicotina, care nu contin tutun, destinate consumului pe cale orala, prezentate sub forma de pulbere sau particule sau in orice combinatie a formelor respective,
comercializate in portii ambalate in pliculete, cu incadrarea tarifara NC 2404 91 90;”.

3. La articolul 442, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alin. (6), cu urmatorul cuprins:

„(6) Pentru produsele prevazute la art. 439 alin. (2) lit. f), nivelul accizelor se aplica la cantitatea de substrat solid care contine nicotina, continuta in produsele care se incadreaza la codul NC 2404 91 90.”

4. La articolul 444, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(3) Operatorul economic care produce, achizitioneaza din alte state membre ale Uniunii Europene sau importa produse supuse accizelor de natura celor prevazute la art. 439 alin. (2) lit. a)—c) si f) trebuie sa se autorizeze la autoritatea competenta, potrivit prevederilor din normele metodologice.”

5. Anexa nr. 2 la titlul VIII „Accize si alte taxe speciale” se modifica si se inlocuieste cu anexa la prezenta ordonanta de urgenta.

6. La articolul 5001, litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„a) persoanele fizice care, la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior, au in proprietate/proprietate comuna cladiri rezidentiale, astfel cum sunt definite la art. 453 lit. f), situate in Romania, daca valoarea impozabila a cladirii, calculata potrivit dispozitiilor art. 457, depaseste 2.500.000 lei. Contribuabilii platitori de impozit pe cladiri pentru care organul fiscal local a determinat, potrivit prevederilor art. 457, o valoare impozabila mai mare de 2.500.000 lei sunt instiintati de catre acesta pana la data de 30 mai a anului pentru care se datoreaza impozitul special pe bunurile imobile si mobile de valoare mare. Instiintarea se comunica persoanei fizice potrivit dispozitiilor art. 47 din Codul de procedura fiscala si trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele elemente:

1. denumirea organului fiscal emitent;
2. datele de identificare ale contribuabilului instiintat;
3. obiectul notificarii;
4. cuantumul valorii impozabile determinate pentru impozitul pe cladiri, in cazul respectivei cladiri;
5. semnatura persoanelor imputernicite ale organului fiscal, potrivit legii, precum si stampila organului fiscal emitent.”

7. La articolul 5001, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (2), cu urmatorul cuprins:

„(2) In cazul impozitului datorat pentru cladirile rezidentiale a caror valoare impozabila calculata potrivit art. 457 depaseste 2.500.000 lei, organul fiscal local ce a determinat respectiva valoare impozabila transmite organului fiscal central in a carui raza de competenta se afla domiciliul contribuabilului atat o copie a documentatiei care atesta data comunicarii instiintarii, cat si date si informatii cu privire la valoarea impozabila stabilita cu privire la imobilul ce a facut obiectul instiintarii. In vederea derularii acestei proceduri de transmitere, organul fiscal local solicita A.N.A.F. sa il informeze cu privire la organul fiscal central in a carui raza de competenta se afla domiciliul contribuabilului.”

8. La articolul 5002, litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„a) in cazul proprietatilor reprezentand cladiri rezidentiale, prin aplicarea unei cote de 0,3% asupra diferentei dintre valoarea impozabila a cladirii comunicata de catre organul fiscal local si plafonul de 2.500.000 lei;”.

9. La articolul 5003 alineatul (2), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„a) pana la data de 30 septembrie inclusiv a anului fiscal curent, la organul fiscal central in a carui raza de competenta se afla domiciliul contribuabilului, in cazul contribuabililor prevazuti la art. 5001 alin. (1) lit. a);”.

10. La articolul 5003, alineatele (3) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

„(3) Impozitul special pe bunurile imobile si mobile de valoare mare se plateste la bugetul de stat, pana la data de 30 septembrie inclusiv a anului pentru care se datoreaza, de
catre contribuabilii prevazuti la art. 5001 alin. (1) lit. a) si, respectiv, pana la data de 31 decembrie inclusiv a anului pentru care se datoreaza impozitul, de catre contribuabilii prevazuti la art. 5001 alin. (1) lit. b).
..................................................................................................
(5) Modelul si continutul declaratiei privind impozitul special pe bunurile imobile si mobile de valoare mare, precum si modalitatea in care se realizeaza colaborarea intre organele fiscale prevazuta la art. 5001 alin. (2) se stabilesc prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.”

Art. V. — Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala prevazut la art. 5003 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, se emite in termen de 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentei ordonante de urgenta si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. VI. — Prin derogare de la prevederile art. 440 si 441 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru produsele prevazute la art. 439 alin. (2) lit. f) din acelasi act normativ, aflate in stoc la data de 1 iunie 2024, faptul generator si exigibilitatea intervin la data vanzarii pe piata interna a produselor.

Art. VII. — Prin derogare de la prevederile art. 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare:

a) prevederile art. IV pct. 1 se aplica pentru calculul impozitului pe profit incepand cu anul fiscal 2024;
b) prevederile art. IV pct. 2—5 intra in vigoare la 1 iunie 2024

PRIM-MINISTRU
ION-MARCEL CIOLACU

Contrasemneaza:

Viceprim-ministru,
Marian Neacsu

p. Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,
Bogdan Despescu,

secretar de stat
Ministrul finantelor,
Marcel-Ioan Bolos

p. Ministrul dezvoltarii, lucrarilor publice si administratiei,
Marin Tole,
secretar de stat

Ministrul sanatatii,
Alexandru Rafila

Bucuresti, 30 aprilie 2024.
Nr. 43.