Codul Fiscal 2018 actualizat

(1) Perioada impozabilă este anul fiscal care corespunde anului calendaristic.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), perioada impozabilă este inferioară anului calendaristic, în situaţia în care decesul contribuabilului survine în cursul anului.

CAP. I - Dispoziţii generale (art. 58 - art. 66)