Codul Fiscal 2024 actualizat

Sumele sunt calculate prin rotunjire la un leu, prin neglijarea fracţiunilor de până la 50 de bani inclusiv şi majorarea la leu a fracţiunilor ce depăşesc 50 de bani. 

CAP. I - Dispoziţii generale (art. 58 - art. 66)