Codul Fiscal 2024 actualizat

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT IN: Monitorul Oficial nr. 210 din 28 martie 2017

Data intrării în vigoare: 31 Martie 2017

  ARTICOL UNIC
Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 46 din 31 august 2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 685 din 5 septembrie 2016, cu urmatoarea completare: – La articolul I, inaintea punctului 1 se introduce un nou punct, cu următorul cuprins:
  " La articolul 453, după litera h) se introduce o nouă litera, litera h^1), cu următorul cuprins:
  "h^1) terenul aferent cladirii de domiciliu - terenul proprietatii identificat prin adresa acestuia, individualizata prin denumire proprie a strazii di numărul postal atribuit de la adresa de domiciliu;"

  Această lege a fost adoptata de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

          PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
          NICOLAE-LIVIU DRAGNEA
          PRESEDINTELE SENATULUI
          CALIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TARICEANU

  Bucuresti, 24 martie 2017.
  Nr. 26.