Articole despre Codul Fiscal

Impozitarea salariului in 2024: ce contributii sociale obligatorii datoreziVenituri impozabile 2024: care sunt acestea, cat este cota de impozitare si studii de cazImpozitul pe dividende in 2024: cat este, cum se calculeaza si cine il platesteAjustare TVA: ce este, care este procedura si studii de cazNorma de venit 2024: ce PFA-uri se incadreaza si ce reguli de impozitare se aplicaExigibilitate TVA: ce inseamna, cum se stabileste, intrebari frecvente si studii de cazImpozitul pe venitul din transferul proprietatilor imobiliare: tot ce trebuie stii Plafon TVA: Ghid pentru firme platitoare de TVAImpozitarea tichetelor de masa 2024: cota de impozitare, model calcul salariuImpozitare jocuri de noroc: Ghid complet privind veniturile din pariuri sportive, loto si alte jocuriRecuperarea pierderii fiscale in 2024: cum functioneaza si cum se calculeaza, cu exemple practiceVenituri neimpozabile: prevederile Codului Fiscal, exempleCheltuieli de protocol in afaceri: importanta, reglementari si practici eficienteObligativitate e-Factura: cine foloseste, cum se emite, intrebari si raspunsuriCotele de TVA in 2024: ce bunuri si servicii au cote reduseTaxarea inversa TVA: ce este, cand se aplica, studii de cazCheltuielile nedeductibile: ce sunt, regim fiscal, exempleDosarul fiscal: ce contine si cum obtii accesul la informatiile din dosarFactura fiscala: ce este, ce trebuie sa contina si model completat​Codul fiscal scutiri taxe si impozite locale: tot ce trebuie sa stiiCod de identificare fiscala: ce este CIF si de ce este necesarCertificat de inregistrare fiscala: ce este, cum il obtii si ce faci daca l-ai pierdutTVA la incasare: ce inseamna, conditii de eligibilitate, studii de cazVenituri din activitati independente: obligatii fiscale si studii de cazImpozit pe venit din alte surse: cota de impozitare, studii de cazCheltuielile deductibile: reglementari fiscale si sfaturi de la specialisti Impozit la vanzarea imobilului: Ghid practic pentru decizii informateImpozit pe venit: tot ce trebuie sa stiiImpozitul pe profit: mod de calcul, venituri neimpozabile si scutiri de impozitDeducerea personala: tot ce trebuie sa stiiMicrointreprindere: definitie, numar angajati si calcul impozit

LEGE nr. 32 din 31 martie 2020 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., precum şi a Ordon

LEGE nr. 32 din 31 martie 2020 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2019  pentru modificarea şi completarea Legii nr. 96/2000  privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., precum şi a Ordonanţei Guvernului nr. 6/2019  privind instituirea unor facilităţi fiscale şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

EMITENT:  Parlamentul
PUBLICAT ÎN:  Monitorul Oficial nr. 271 din 1 aprilie 2020

Data Intrarii in vigoare: 04 Aprilie 2020
-------------------------------------------------------------------------

  ART. I
  Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 67 din 19 septembrie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 96/2000  privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., precum şi a Ordonanţei Guvernului nr. 6/2019  privind instituirea unor facilităţi fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 784 din 26 septembrie 2019.
  ART. II
  Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. La articolul 7, după punctul 47 se introduce un nou punct, punctul 48, cu următorul cuprins:
  "48. unitate locală de cult - unitate cu personalitate juridică, parte componentă a structurii organizatorice locale a unui cult religios, potrivit legii şi statutelor/codurilor canonice proprii, care obţine venituri, în conformitate cu legea de organizare şi funcţionare, şi conduce contabilitatea în partidă simplă, în conformitate cu reglementările contabile aplicabile."
  2. La articolul 13 alineatul (2), după litera k) se introduce o nouă literă, litera l), cu următorul cuprins:
  "l) unitatea locală de cult, definită potrivit art. 7 pct. 48, în măsura în care veniturile obţinute sunt utilizate, în anul curent şi/sau în anii următori, pentru întreţinerea şi funcţionarea unităţii de cult, pentru lucrări de construcţie, de reparaţie şi de consolidare a lăcaşurilor de cult şi a clădirilor ecleziastice, pentru învăţământ, pentru furnizarea, în nume propriu şi/sau în parteneriat, de servicii sociale, acreditate în condiţiile legii, pentru acţiuni specifice şi alte activităţi nonprofit ale cultelor religioase, potrivit Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, republicată."
  3. La articolul 25, alineatul (4^1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(4^1) Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale se organizează de A.N.A.F., astfel cum se stabileşte prin ordin al preşedintelui A.N.A.F. Registrul este public şi se afişează pe site-ul A.N.A.F. Înscrierea în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale se realizează pe baza solicitării entităţii, dacă sunt îndeplinite cumulativ, la data depunerii cererii, următoarele condiţii:
  a) desfăşoară activitate în domeniul pentru care a fost constituită, pe baza declaraţiei pe propria răspundere;
  b) şi-a îndeplinit toate obligaţiile fiscale declarative prevăzute de lege;
  c) nu are obligaţii fiscale restante la bugetul general consolidat, mai vechi de 90 de zile;
  d) a depus situaţiile financiare anuale, prevăzute de lege;
  e) nu a fost declarată inactivă, potrivit art. 92 din Codul de procedură fiscală.
  Unităţile locale de cult prevăzute la art. 13 alin. (2) lit. l) nu au obligaţia îndeplinirii condiţiei prevăzute la lit. b), în ceea ce priveşte declaraţia anuală de impozit pe profit."


  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75
 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

          PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
          ION-MARCEL CIOLACU
          p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
          TITUS CORLĂŢEAN
  Bucureşti, 31 martie 2020.
  Nr. 32.
  -----