Codul Fiscal 2024 actualizat

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT IN: Monitorul Oficial nr. 266 din 14 aprilie 2017

Data intrării în vigoare: 17 Aprilie 2017


Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

  ART. I
  Se respinge Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 46 din 26 iunie 2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 475 din 27 iunie 2014.
  ART. II
  (1) Dispozitiile art. 133 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplică pana la data de 31 decembrie 2017.
  (2) Începand cu data de 1 ianuarie 2018 alin. (7) al art. 133 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile ai completările ulterioare, se abroga.
  Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

NICOLAE-LIVIU DRAGNEA

PRESEDINTELE SENATULUI

CALIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TARICEANU

  
Bucuresti, 12 aprilie 2017.
  Nr. 61.