Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie

Codul Fiscal 2023 actualizat

Având în vedere situaţia mai multor persoane care au dreptul la despăgubiri în temeiul legilor din domeniul restituirii proprietăţii, respectiv Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, legile din domeniul restituirii proprietăţii funciare, Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, cu modificările şi completările ulterioare, de a fi, în acelaşi timp, creditori ai statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, şi debitori ai Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, pentru sume care urmează a fi încasate tot la bugetul de stat,
dată fiind imposibilitatea obiectivă a acestor persoane de a îndeplini obligaţiile de restituire a sumelor de bani încasate cu cel puţin doi ani înainte de data naşterii acestor obligaţii, în condiţiile existenţei, în acelaşi timp, a unor drepturi de creanţă pe care aceleaşi persoane le deţin împotriva statului român, corespunzătoare obligaţiei Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor de a emite titluri de plată, în temeiul Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Legii nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, şi pentru modificarea unor acte normative, şi, respectiv, obligaţiei statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, de a efectua plata sumelor de bani acordate prin titlurile de plată,
în condiţiile existenţei, în prezent, a unui număr de aproximativ 270 de proceduri de executare silită a acestor persoane pentru sumele datorate statului român şi a altor aproximativ 320 de litigii aflate pe rolul instanţelor de judecată, având ca obiect restituirea unor sume de bani încasate prin procedura executării silite,
pentru a depăşi blocajul intervenit în procedura de emitere a titlurilor de plată, etapă obligatorie potrivit legii, dar condiţionată, în fapt, de restituirea către Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor a sumelor de bani încasate prin executare silită,
se impune adoptarea de urgenţă a unor măsuri care să permită rezolvarea acestor situaţii excepţionale, prin instituirea unei proceduri care să stingă creanţele reciproce existente între persoanele beneficiare şi statul român.
Luând în considerare schimbările legislative adoptate recent privind calculul şi declararea impozitului pe venit şi contribuţiilor sociale de către persoanele fizice, care implică, din partea acestora, conformarea la noile cerinţe,
ţinând cont de caracterul de noutate privind depunerea prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, de către persoanele fizice, a declaraţiei unice privind impozitul de venit şi contribuţiile sociale datorate de persoane fizice,
luând în considerare faptul că, până la aceasta dată, aproximativ o treime din numărul contribuabililor şi-au îndeplinit obligaţiile declarative,
în scopul evitării riscului neconformării de către contribuabilii care au obligaţia să completeze şi să depună declaraţia unică, până la data de 15 iulie 2018, cu consecinţa aplicării sancţiunilor prevăzute de lege, precum şi în vederea protejării interesului contribuabililor, raportat la buna lor credinţă,
se impune adoptarea de urgenţă a unor măsuri care să permită rezolvarea acestor situaţii excepţionale, prin prelungirea termenului de depunere a declaraţiei unice privind impozitul de venit şi contribuţiile sociale datorate de persoane fizice.
În considerarea faptului că aspectele sus-menţionate constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, impunându-se adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
ART. 1
(1) Se sting, prin compensare, creanţele statului reprezentând sumele datorate Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor în temeiul unor titluri executorii, reprezentate de hotărâri judecătoreşti definitive prin care instanţele de judecată au dispus întoarcerea executării silite şi restituirea sumelor executate de persoanele îndreptăţite la despăgubiri în temeiul Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, al legilor din domeniul restituirii proprietăţii funciare, al Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, cu modificările şi completările ulterioare, cu creanţele reprezentând sumele de bani pe care aceste persoane trebuie să le încaseze de la statul român, prin Ministerul Finanţelor Publice, în baza actelor administrative emise cu titlu de despăgubiri, în temeiul titlului VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare, al Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările şi completările ulterioare, al Legii nr. 9/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Legii nr. 290/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin act administrativ emis cu titlu de despăgubiri se înţelege:
a) decizia privind titlul de despăgubire emisă de Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor, în temeiul titlului VII al Legii nr. 247/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
b) titlul de despăgubire emis în condiţiile art. 41 alin. (3) din Legea nr. 165/2013, cu modificările şi completările ulterioare;
c) ordinul emis de şeful Cancelariei Prim-ministrului în temeiul Legii nr. 9/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv decizia de plată emisă de Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, în temeiul Legii nr. 9/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d) hotărârea comisiei judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pentru aplicarea Legii nr. 290/2003, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum este prevăzută la art. 9 lit. a) din Legea nr. 164/2014.

(3) Prin derogare de la prevederile art. 41 alin. (1) din Legea nr. 165/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi, respectiv, art. 10 alin. (1) din Legea nr. 164/2014, în aplicarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă, sunt considerate exigibile creanţele stabilite prin actele administrative prevăzute la alin. (2), în limita sumelor ce fac obiectul compensării.
(4) Compensarea creanţelor intervine, până la concurenţa celei mai mici sume, la cererea persoanelor prevăzute la alin. (1), cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:
a) cererea de compensare să fie depusă la Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă sau de la data comunicării hotărârii judecătoreşti definitive prin care s-a dispus întoarcerea executării silite;
b) persoanele care solicită compensarea să restituie Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, dacă este cazul, diferenţa dintre suma datorată şi suma pe care o au de încasat, în termen de 60 de zile de la data depunerii cererii de compensare.

(5) În termen de 10 zile de la data primirii cererii de compensare, Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor verifică îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (4) şi le solicită persoanelor prevăzute la alin. (1) depunerea unei declaraţii notariale prin care să îşi exprime acordul cu privire la condiţiile compensării, precum şi, dacă este cazul, restituirea sumei reprezentând diferenţa dintre suma datorată şi suma de încasat. Declaraţia notarială se transmite Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor în termen de cel mult 15 zile de la data primirii solicitării.
(6) În vederea stabilirii diferenţei dintre creanţa statului şi creanţa persoanei vor fi avute în vedere, pe de o parte, sumele stabilite prin titlurile executorii prevăzute la alin. (1) şi care nu au fost recuperate, iar, pe de altă parte, sumele cuprinse în actele administrative prevăzute la alin. (2). În cazul actelor administrative prevăzute la alin. (2) lit. c) şi d), sumele se actualizează în condiţiile Legii nr. 164/2014.
(7) Compensarea se constată prin decizie a preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, care este comunicată solicitantului în termen de cel mult 30 de zile de la data înregistrării declaraţiei notariale prevăzute la alin. (5). În situaţia în care solicitantul are obligaţia de a restitui o diferenţă dintre suma datorată şi suma de încasat, termenul curge de la data înregistrării dovezii privind restituirea acestei sume.
(8) În situaţia în care titlul executoriu prevăzut la alin. (1) a fost comunicat organelor fiscale centrale competente de către Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, în vederea punerii în executare potrivit art. 226 alin. (10) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, un exemplar al deciziei prevăzute la alin. (7) se comunică şi acestora.
(9) După primirea deciziei prevăzute la alin. (7), organele fiscale centrale competente încetează executarea silită demarată pentru recuperarea obligaţiilor bugetare înscrise în titlul executoriu prevăzut la alin. (8).
(10) În situaţia în care creanţa persoanei este mai mare decât creanţa statului, diferenţa rămasă va fi plătită, eşalonat, potrivit procedurii prevăzute de Legea nr. 165/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legea nr. 164/2014.
(11) Cererea de compensare, depusă în termenul prevăzut la alin. (4) lit. a), suspendă orice procedură de executare silită începută de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin organele fiscale subordonate, dacă cererea vizează creanţele reciproce prevăzute la alin. (1).
(12) După verificarea îndeplinirii condiţiei prevăzute la alin. (11), în termen de 5 zile de la înregistrarea cererii de compensare, Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor solicită Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală să suspende procedura de executare silită începută.
(13) Suspendarea executării silite intervine la data înregistrării solicitării prevăzute la alin. (12) şi încetează, după caz:
a) de la data comunicării deciziei prevăzută la alin. (7);
b) de la data comunicării de către Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a refuzului solicitantului cu privire la condiţiile compensării ori a împlinirii termenului prevăzut la alin. (5), în interiorul căruia solicitantul nu a depus declaraţia notarială;
c) de la data comunicării de către Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a împlinirii termenului prevăzut la alin. (4) lit. b), în interiorul căruia solicitantul nu a făcut dovada restituirii diferenţei dintre suma datorată de acesta şi suma de încasat.

(14) Pe perioada suspendării executării sunt aplicabile prevederile art. 233 alin. (3)-(6) din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

ART. 2
În scopul punerii în aplicare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală vor încheia un protocol de colaborare, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a acesteia.

ART. 3
Termenul prevăzut la art. 133 alin. (13) lit. a), alin. (14) lit. a), alin. (15) lit. a), art. 151 alin. (4) şi art. 174 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, termenul prevăzut la art. II alin. (7), (9) şi (13) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 23 martie 2018, aprobată cu completări prin Legea nr. 145/2018, precum şi termenul prevăzut la art. IV alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2018 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 291 din 30 martie 2018, se prorogă până la data de 31 iulie 2018.

 

PRIM-MINISTRU
VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
Contrasemnează:
Secretarul general al Guvernului,
Ioana-Andreea Lambru
p. Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor,
Alexandru Bala
Ministrul finanţelor publice,
Eugen Orlando Teodorovici

Bucureşti, 12 iulie 2018.
Nr. 63.

-----