Articole despre Codul Fiscal

Norma de venit: ce PFA-uri se incadreaza si ce reguli de impozitare se aplicaExigibilitate TVA: ce inseamna, cum se stabileste, intrebari frecvente si studii de cazImpozitul pe venitul din transferul proprietatilor imobiliare: tot ce trebuie stii Plafon TVA: Ghid pentru firme platitoare de TVAImpozitarea tichetelor de masa 2024: cota de impozitare, model calcul salariuImpozitare jocuri de noroc: Ghid complet privind veniturile din pariuri sportive, loto si alte jocuriRecuperarea pierderii fiscale in 2024: cum functioneaza si cum se calculeaza, cu exemple practiceVenituri neimpozabile: prevederile Codului Fiscal, exempleCheltuieli de protocol in afaceri: importanta, reglementari si practici eficienteObligativitate e-Factura: cine foloseste, cum se emite, intrebari si raspunsuriCotele de TVA in 2024: ce bunuri si servicii au cote reduseTaxarea inversa TVA: ce este, cand se aplica, studii de cazCheltuielile nedeductibile: ce sunt, regim fiscal, exempleDosarul fiscal: ce contine si cum obtii accesul la informatiile din dosarFactura fiscala: ce este, ce trebuie sa contina si model completat​Codul fiscal scutiri taxe si impozite locale: tot ce trebuie sa stiiCod de identificare fiscala: ce este CIF si de ce este necesarCertificat de inregistrare fiscala: ce este, cum il obtii si ce faci daca l-ai pierdutTVA la incasare: ce inseamna, conditii de eligibilitate, studii de cazVenituri din activitati independente: obligatii fiscale si studii de cazImpozit pe venit din alte surse: cota de impozitare, studii de cazCheltuielile deductibile: reglementari fiscale si sfaturi de la specialisti Impozit la vanzarea imobilului: Ghid practic pentru decizii informateImpozit pe venit: tot ce trebuie sa stiiImpozitul pe profit: mod de calcul, venituri neimpozabile si scutiri de impozitDeducerea personala: tot ce trebuie sa stiiMicrointreprindere: definitie, numar angajati si calcul impozit

Codul Fiscal 2024 actualizat

(1) Contribuabilii, altii decat cei prevazuti la art. 15, care inregistreaza in anul precedent o cifra de afaceri de peste 50.000.000 euro si care in anul de calcul determina un impozit pe profit,
cumulat de la inceputul anului fiscal/anului fiscal modificat pana la sfarsitul trimestrului/anului de calcul, mai mic decat impozitul minim pe cifra de afaceri stabilit potrivit prevederilor alin.
(3), sunt obligati la plata impozitului pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri.

Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului in euro a cifrei de afaceri este cel valabil la inchiderea exercitiului financiar in care s-au inregistrat veniturile. In sensul prezentului alineat,
cifra de afaceri a anului precedent reprezinta diferenta dintre veniturile totale (VT) si veniturile care se scad din veniturile totale (Vs), astfel cum sunt definite la alin. (3).

(2) In situatia in care rezultatul fiscal cumulat la sfarsitul trimestrului/anului de calcul este pierdere fiscala sau profit impozabil, inainte de recuperarea pierderii fiscale din anii precedenti,
potrivit art. 31, contribuabilul determina impozitul minim pe cifra de afaceri potrivit alin. (3).

(3) Impozitul minim pe cifra de afaceri se determina astfel:
IMCA = 1% x (VT – Vs – I – A), unde indicatorii au urmatoarea semnificatie:
IMCA - impozit minim pe cifra de afaceri, determinat cumulat de la inceputul anului fiscal/anului fiscal modificat pana la sfarsitul trimestrului/anului de calcul;
VT - venituri totale, determinate cumulat de la inceputul anului fiscal/anului fiscal modificat pana la sfarsitul trimestrului/anului de calcul, dupa caz;
V_s - venituri care se scad din veniturile totale, determinate cumulat de la inceputul anului fiscal/anului fiscal modificat pana la sfarsitul trimestrului/anului de calcul, dupa caz,
reprezentand:
(i) veniturile neimpozabile prevazute la art. 23 si 24;
(ii) veniturile aferente costurilor stocurilor de produse;
(iii) veniturile aferente costurilor serviciilor in curs de executie;
(iv) veniturile din productia de imobilizari corporale si necorporale;
(v) veniturile din subventii;
(vi) veniturile realizate din despagubiri, de la societatile de asigurare/reasigurare, pentru pagubele produse bunurilor de natura stocurilor sau a activelor corporale proprii;
(vii) veniturile reprezentand accizele care au fost reflectate concomitent in conturile de cheltuieli;
I - valoarea imobilizarilor in curs de executie ocazionate de achizitia/productia de active, inregistrate in evidenta contabila incepand cu data de 1 ianuarie 2024, respectiv incepand cu
prima zi a anului fiscal modificat care incepe in anul 2024;
A - amortizarea contabila la nivelul costului istoric aferenta activelor achizitionate/produse incepand cu data de 1 ianuarie 2024/prima zi a anului fiscal modificat care incepe in anul 2024.
Nu se cuprinde in acest indicator amortizarea contabila a activelor incluse in valoarea indicatorului I.

(4) In aplicarea prevederilor alin. (3), in cazul in care din aplicarea formulei de calcul pentru determinarea impozitului minim pe cifra de afaceri rezulta o valoare negativa, impozitul minim
este zero.

(5) In sensul prezentului articol, pentru efectuarea comparatiei intre impozitul pe profit si impozitul minim pe cifra de afaceri potrivit alin. (1), impozitul pe profit trimestrial/anual
reprezinta impozitul pe profit inainte de scaderea sumelor potrivit legii, ajustat astfel: din acest impozit pe profit se scad sumele reprezentand sponsorizare/mecenat, alte sume care se scad din
impozitul pe profit, potrivit legilor speciale, precum si reducerea impozitului pe profit, conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 153/2020 pentru instituirea unor masuri
fiscale de stimulare a mentinerii/cresterii capitalurilor proprii, precum si pentru completarea unor acte normative, dupa caz, si nu se scad sumele reprezentand creditul fiscal extern, impozitul pe
profit scutit potrivit art. 22 si impozitul pe profit scutit potrivit Legii cooperatiei agricole nr. 566/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa caz.

(6) In cazul contribuabililor care aplica sistemul anual de plata cu efectuarea de plati anticipate, prevederile alin. (1)-(5) se aplica pentru trimestrele I, II si III ale fiecarui an fiscal/an fiscal
modificat, prin compararea impozitului minim pe cifra de afaceri, determinat potrivit alin. (3), cu platile anticipate, urmand ca definitivarea impozitului pe profit anual sa se efectueze pana la
termenul de depunere a declaratiei anuale de impozit pe profit. Comparatia se efectueaza astfel:

a) pentru trimestrul I, impozitul minim pe cifra de afaceri, determinat potrivit alin. (3), se compara cu plata anticipata aferenta acestui trimestru;
b) pentru trimestrul II, impozitul minim pe cifra de afaceri, determinat potrivit alin. (3), se compara cu suma platilor anticipate aferente trimestrului I si II;
c) pentru trimestrul III, impozitul minim pe cifra de afaceri, determinat potrivit alin. (3), se compara cu suma platilor anticipate aferente trimestrului I, II si III.

(7) In cazul contribuabililor care aplica sistemul anual de plata fara efectuarea de plati anticipate, prevederile alin. (1)-(5) se aplica pentru determinarea impozitului pe profit anual.

(8) In cazul grupului fiscal, cifra de afaceri de peste 50.000.000 euro prevazuta la alin. (1) se calculeaza de persoana juridica responsabila prin insumarea cifrei de afaceri a membrilor
grupului fiscal. Celelalte prevederi ale alin. (1), precum si prevederile alin. (2)-(7), (9) si (10) se aplica in mod corespunzator de catre membrii/persoana juridica responsabila avand in vedere si
urmatoarele reguli:
a) in cazul in care grupul fiscal aplica sistemul de plata trimestrial, fiecare membru al grupului fiscal calculeaza, trimestrial/anual, dupa caz, impozitul minim pe cifra de afaceri, potrivit
formulei de calcul prevazute la alin. (3), in functie de situatia individuala, si il comunica persoanei juridice responsabile;
b) in cazul in care grupul fiscal aplica sistemul anual de plata cu efectuarea de plati anticipate, fiecare membru al grupului fiscal calculeaza trimestrial impozitul minim pe cifra de afaceri,
potrivit formulei de calcul prevazute la alin. (3), in functie de situatia individuala, si il comunica persoanei juridice responsabile; pentru definitivarea impozitului pe profit anual, fiecare membru al grupului fiscal calculeaza impozitul minim pe cifra de afaceri, potrivit formulei de calcul prevazute la alin. (3), in functie de situatia individuala, si il comunica persoanei juridice responsabile;
c) in cazul in care grupul fiscal aplica sistemul anual de plata fara efectuarea de plati anticipate, pentru determinarea impozitului pe profit anual, fiecare membru al grupului fiscal calculeaza
impozitul minim pe cifra de afaceri, potrivit formulei de calcul prevazute la alin. (3), in functie de situatia individuala, si il comunica persoanei juridice responsabile;
d) persoana juridica responsabila compara impozitul pe profit trimestrial/anual determinat la nivelul grupului, respectiv platile anticipate, dupa caz, cu valoarea insumata a impozitelor
minime pe cifra de afaceri transmise de membrii grupului fiscal, urmand sa aplice prevederile alin. (1) coroborate cu cele ale alin. (5)-(7) si (9). In cazul in care rezultatul fiscal al grupului este
pierdere fiscala, impozitul grupului se datoreaza la nivelul valorii insumate a impozitelor minime pe cifra de afaceri transmise de membrii grupului.

(9) In cazul in care contribuabilul datoreaza impozit minim pe cifra de afaceri din acesta nu se scad sumele reprezentand impozitul pe profit scutit, redus si alte sume care se scad din impozitul
pe profit, potrivit legilor speciale, precum si reducerea impozitului pe profit conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 153/2020.

(10) Contribuabilii care efectueaza sponsorizari si/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii
bibliotecilor nr. 334/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, scad sumele aferente din impozitul minim datorat la nivelul valorii minime dintre urmatoarele:
a) valoarea calculata prin aplicarea a 0,75% la cifra de afaceri; pentru situatiile in care reglementarile contabile aplicabile nu definesc indicatorul cifra de afaceri, aceasta limita se determina potrivit normelor;
b) valoarea reprezentand 20% din impozitul pe profit.

(11) In scopul aplicarii alin. (10), in cazul sponsorizarilor efectuate catre entitati persoane juridice fara scop lucrativ, inclusiv unitati de cult, sumele aferente acestora se scad din impozitul
pe minim datorat, in limitele prevazute de prezentul alineat, doar daca beneficiarul sponsorizarii este inscris, la data incheierii contractului, in Registrul entitatilor/unitatilor de cult pentru care se
acorda deduceri fiscale, potrivit art. 25 alin. (4^1).

(12) Activele luate in calcul, pentru determinarea indicatorilor I si A prevazuti la alin. (3), sunt cele stabilite prin ordin al ministrului finantelor, iar selectia categoriilor de active eligibile se
realizeaza pe baza unor criterii legate de natura activitatii desfasurate.

(13) Pentru contribuabilii care intra sub incidenta prevederilor art. 16 alin. (5), prevederile prezentului articol se aplica incepand cu anul fiscal modificat care incepe in anul 2024.

(14) Nu intra sub incidenta prezentului articol operatorii economici care desfasoara exclusiv activitati de distributie/ furnizare/transport de energie electrica si gaze naturale si care sunt
reglementati/licentiati de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei.

(15) Contribuabilii care scad valoarea imobilizarilor in curs de executie/activelor potrivit indicatorilor I si A din cadrul alin. (3) au obligatia de a pastra in patrimoniu activele respective
cel putin o perioada egala cu jumatate din durata de utilizare economica, stabilita potrivit reglementarilor contabile aplicabile, dar nu mai mult de 5 ani. In cazul nerespectarii acestei
conditii, pentru sumele respective se recalculeaza impozitul minim pe cifra de afaceri si, dupa caz, se percep creante fiscale accesorii potrivit Codului de procedura fiscala, de la trimestrul/anul
scaderii acestora, potrivit alin. (3). In acest caz, contribuabilul are obligatia depunerii declaratiei fiscale rectificative. Nu intra sub incidenta acestor prevederi activele care se inscriu in oricare
dintre urmatoarele situatii:

a) sunt transferate in cadrul operatiunilor de reorganizare, efectuate potrivit legii;
b) sunt instrainate in procedura de lichidare/faliment, potrivit legii;
c) sunt distruse, pierdute, furate sau defecte si inlocuite, in conditiile in care aceste situatii sunt demonstrate sau confirmate in mod corespunzator de contribuabil. In cazul activelor furate,
contribuabilul demonstreaza furtul pe baza actelor doveditoare emise de organele judiciare;
d) sunt scoase din patrimoniu ca urmare a indeplinirii unor obligatii prevazute de lege.

CAP. I - Dispoziţii generale (art. 13 - art. 18)