Articole despre Codul Fiscal

Impozitarea salariului in 2024: ce contributii sociale obligatorii datoreziVenituri impozabile 2024: care sunt acestea, cat este cota de impozitare si studii de cazImpozitul pe dividende in 2024: cat este, cum se calculeaza si cine il platesteAjustare TVA: ce este, care este procedura si studii de cazNorma de venit 2024: ce PFA-uri se incadreaza si ce reguli de impozitare se aplicaExigibilitate TVA: ce inseamna, cum se stabileste, intrebari frecvente si studii de cazImpozitul pe venitul din transferul proprietatilor imobiliare: tot ce trebuie stii Plafon TVA: Ghid pentru firme platitoare de TVAImpozitarea tichetelor de masa 2024: cota de impozitare, model calcul salariuImpozitare jocuri de noroc: Ghid complet privind veniturile din pariuri sportive, loto si alte jocuriRecuperarea pierderii fiscale in 2024: cum functioneaza si cum se calculeaza, cu exemple practiceVenituri neimpozabile: prevederile Codului Fiscal, exempleCheltuieli de protocol in afaceri: importanta, reglementari si practici eficienteObligativitate e-Factura: cine foloseste, cum se emite, intrebari si raspunsuriCotele de TVA in 2024: ce bunuri si servicii au cote reduseTaxarea inversa TVA: ce este, cand se aplica, studii de cazCheltuielile nedeductibile: ce sunt, regim fiscal, exempleDosarul fiscal: ce contine si cum obtii accesul la informatiile din dosarFactura fiscala: ce este, ce trebuie sa contina si model completat​Codul fiscal scutiri taxe si impozite locale: tot ce trebuie sa stiiCod de identificare fiscala: ce este CIF si de ce este necesarCertificat de inregistrare fiscala: ce este, cum il obtii si ce faci daca l-ai pierdutTVA la incasare: ce inseamna, conditii de eligibilitate, studii de cazVenituri din activitati independente: obligatii fiscale si studii de cazImpozit pe venit din alte surse: cota de impozitare, studii de cazCheltuielile deductibile: reglementari fiscale si sfaturi de la specialisti Impozit la vanzarea imobilului: Ghid practic pentru decizii informateImpozit pe venit: tot ce trebuie sa stiiImpozitul pe profit: mod de calcul, venituri neimpozabile si scutiri de impozitDeducerea personala: tot ce trebuie sa stiiMicrointreprindere: definitie, numar angajati si calcul impozit

Codul Fiscal 2024 actualizat

(1) Prin exceptie de la art. 18^1, persoanele juridice care desfasoara activitati in sectoarele petrol si gaze naturale, stabilite prin ordin al ministrului finantelor, altii decat cei prevazuti la art. 15,
care inregistreaza in anul precedent o cifra de afaceri de peste 50.000.000 euro, datoreaza suplimentar impozitului pe profit un impozit specific pe cifra de afaceri calculat potrivit alin. (2).
Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului in euro a cifrei de afaceri este cel valabil la inchiderea exercitiului financiar in care s-au inregistrat veniturile. In sensul prezentului alineat,
cifra de afaceri a anului precedent reprezinta diferenta dintre veniturile totale (VT) si veniturile care se scad din veniturile totale (Vs), astfel cum sunt definite la alin. (2).

(2) Impozitul specific pe cifra de afaceri prevazut la alin. (1) se determina astfel:
ICAS = 0,5% x (VT – V_s – I – A), unde indicatorii au urmatoarea semnificatie:
ICAS - impozit specific pe cifra de afaceri, determinat cumulat de la inceputul anului fiscal/anului fiscal modificat pana la sfarsitul trimestrului/anului de calcul;
VT - venituri totale, determinate cumulat de la inceputul anului fiscal/anului fiscal modificat pana la sfarsitul trimestrului/anului de calcul, dupa caz;
V_s - venituri care se scad din veniturile totale, determinate cumulat de la inceputul anului fiscal/anului fiscal modificat pana la sfarsitul trimestrului/anului de calcul, dupa caz,
reprezentand:
(i) veniturile neimpozabile prevazute la art. 23 si 24;
(ii) veniturile aferente costurilor stocurilor de produse;
(iii) veniturile aferente costurilor serviciilor in curs de executie;
(iv) veniturile din productia de imobilizari corporale si necorporale;
(v) veniturile din subventii;
(vi) veniturile realizate din despagubiri, de la societatile de asigurare/reasigurare, pentru pagubele produse bunurilor de natura stocurilor sau a activelor corporale proprii;
(vii) veniturile reprezentand accizele care au fost reflectate concomitent in conturile de cheltuieli;
I - valoarea imobilizarilor in curs de executie ocazionate de achizitia/productia de active, inregistrate in evidenta contabila incepand cu data de 1 ianuarie 2024, respectiv incepand cu prima zi a anului fiscal modificat care incepe in anul 2024;
A - amortizarea contabila la nivelul costului istoric aferenta activelor achizitionate/produse incepand cu data de 1 ianuarie 2024/prima zi a anului fiscal modificat care incepe in anul 2024.
Nu se cuprinde in acest indicator amortizarea contabila a activelor incluse in valoarea indicatorului I.

(3) Impozitul specific pe cifra de afaceri se calculeaza, se declara si se plateste trimestrial, astfel:
a) pentru trimestrele I-III, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului pentru care se efectueaza plata;
b) pentru trimestrul IV, pana la data depunerii declaratiei anuale privind impozitul pe profit.

(4) Pentru determinarea rezultatului fiscal, impozitul specific pe cifra de afaceri reprezinta cheltuiala nedeductibila.

(5) Impozitul specific pe cifra de afaceri se calculeaza cumulat de la inceputul anului fiscal. Impozitul specific pe cifra de afaceri datorat trimestrial se determina ca diferenta intre impozitul
specific pe cifra de afaceri calculat cumulat de la inceputul anului fiscal si impozitul specific pe cifra de afaceri datorat pentru perioada anterioara celei de calcul.

(6) In cazul grupului fiscal, prevederile alin. (1)-(5) se aplica in mod corespunzator de catre membri, in functie de situatia individuala.

(7) Modelul si continutul declaratiei impozitului specific pe cifra de afaceri se stabilesc prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

(8) Impozitul specific pe cifra de afaceri reprezinta venit la bugetul de stat si se administreaza de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala, potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de
procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.

(9) Activele luate in calcul, pentru determinarea indicatorilor I si A, prevazuti la alin. (2), sunt cele stabilite prin ordin al ministrului finantelor, iar selectia categoriilor de active eligibile se
realizeaza pe baza unor criterii legate de natura activitatii desfasurate.

(10) In cazul contribuabililor care desfasoara activitati in sectoarele prevazute la alin. (1) si activitati de distributie/ furnizare/transport de energie electrica si gaze naturale si care sunt
reglementati/licentiati de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei, pentru determinarea impozitului specific, nu cuprind, in cadrul indicatorilor VT, V_s, I si A din formula
de calcul al impozitului specific prevazuta la alin. (2), elementele aferente activitatilor de distributie/furnizare/ transport de energie electrica si gaze naturale.

(11) Contribuabilii care desfasoara exclusiv activitati de distributie/furnizare/transport de energie electrica si gaze naturale si care sunt reglementati/licentiati de Autoritatea Nationala de
Reglementare in Domeniul Energiei nu intra sub incidenta prezentului articol.

(12) Prevederile prezentului articol se aplica pentru perioada 1 ianuarie 2024-31 decembrie 2025, iar pentru contribuabilii care intra sub incidenta prevederilor art. 16 alin. (5) se aplica pentru
perioada cuprinsa intre anul fiscal modificat care incepe in anul 2024 si anul fiscal modificat care se incheie in anul 2026.

(13) Incepand cu 1 ianuarie 2026/anul fiscal modificat care incepe in anul 2026, contribuabilii prevazuti la alin. (1) aplica prevederile art. 18^1.

(14) Contribuabilii care scad valoarea imobilizarilor in curs de executie/activelor potrivit indicatorilor I si A din cadrul alin. (2) au obligatia de a pastra in patrimoniu activele respective cel putin o perioada egala cu jumatate din durata de utilizare economica, stabilita potrivit reglementarilor contabile aplicabile, dar nu mai mult de 5 ani. In cazul nerespectarii acestei conditii, pentru sumele respective se recalculeaza impozitul suplimentar si se percep creante fiscale accesorii potrivit Codului de procedura fiscala, din trimestrul scaderii acestora, potrivit alin. (2). In acest caz, contribuabilul are obligatia depunerii declaratiei fiscale rectificative, dupa caz. Nu intra sub incidenta acestor prevederi activele care se inscriu in oricare dintre urmatoarele situatii:

a) sunt transferate in cadrul operatiunilor de reorganizare, efectuate potrivit legii;
b) sunt instrainate in procedura de lichidare/faliment, potrivit legii;
c) sunt distruse, pierdute, furate sau defecte si inlocuite, in conditiile in care aceste situatii sunt
demonstrate sau confirmate in mod corespunzator de contribuabil. In cazul activelor furate,
contribuabilul demonstreaza furtul pe baza actelor doveditoare emise de organele judiciare;
d) sunt scoase din patrimoniu ca urmare a indeplinirii unor obligatii prevazute de lege.

──────────
──────────
Nota
Potrivit alineatului (2) al articolului IV din LEGEA nr. 296 din 26 octombrie 2023, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 977 din 27 octombrie 2023, ordinele ministrului finantelor si
ordinele presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, prevazute la art. III pct. 2, se emit in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi si se publica in Monitorul
Oficial al Romaniei, Partea I.
────────── 

CAP. I - Dispoziţii generale (art. 13 - art. 18)