Codul Fiscal 2018 actualizat

Abrogat 
Modificare introdusă de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 79 din 8 noiembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie 2017.

CAP. II - Calculul rezultatului fiscal (art. 19 - art. 35 )