Codul Fiscal 2018 actualizat

Prevederile prezentului capitol nu exclud aplicarea prevederilor naţionale sau a celor bazate pe tratatele la care România este parte şi ale căror prevederi au în vedere eliminarea sau evitarea dublei impozitări a dobânzilor şi a redevenţelor.

CAP. V - Redevente si dobanzi la intreprinderi asociate (art. 255 - art. 264)