Codul Fiscal 2018 actualizat

Dispoziţiile prezentului capitol transpun prevederile Directivei 2003/49/CE a Consiliului din 3 iunie 2003 privind sistemul comun de impozitare, aplicabil plăţilor de dobânzi şi de redevenţe efectuate între societăţi asociate din state membre diferite, cu amendamentele ulterioare.
Anexa la normele metodologice a prevederilor titlului VI din Codul Fiscal

CAP. V - Redevente si dobanzi la intreprinderi asociate (art. 255 - art. 264)