Codul Fiscal 2018 actualizat

ART. 453 - Definiţii
În înţelesul prezentului titlu, expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
a) activitate economică - orice activitate care constă în furnizarea de bunuri, servicii şi lucrări pe o piaţă;
b) clădire - orice construcţie situată deasupra solului şi/sau…

ART. 454 - Impozite şi taxe locale
Impozitele şi taxele locale sunt după cum urmează:
a) impozitul pe clădiri şi taxa pe clădiri;
b) impozitul pe teren şi taxa pe teren;
c) impozitul pe mijloacele de transport;
d) taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor…