Codul Fiscal 2018 actualizat

Elaborarea normelor pentru prezentul titlu se face de către Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.

CAP. X - Alte dispoziţii comune (art. 489 - art. 492)