Codul Fiscal 2018 actualizat

Orice persoană care trebuie să obţină un certificat, un aviz sau o autorizaţie menţionată în prezentul capitol trebuie să plătească o taxă la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale înainte de a i se elibera certificatul, avizul sau autorizaţia necesară.

CAP. V - Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor (art. 473 - art. 476)