Codul Fiscal 2018 actualizat

  Aplicarea unitară a prezentului cod şi a legislaţiei subsecvente acestuia se asigură prin Comisia fiscală centrală constituită potrivit Codului de procedură fiscală.

CAPITOLUL II - Aplicarea și modficarea Codului fiscal (art. 3 - art. 6)