Codul Fiscal 2024 actualizat

CAPITOLUL I - Scopul și sfera de cuprindere a Codului fiscal (art. 1 - art.2)

ART. 1 - Scopul și sfera de cuprindere a Codului fiscal
(1) Prezentul cod stabileşte: cadrul legal privind impozitele, taxele şi contribuţiile sociale obligatorii prevăzute la art. 2 alin. (2), care sunt ...

ART. 2 - Impozitele, taxele și contribuțiile sociale obligatorii reglementate de Codul fiscal
Impozitele, taxele şi contribuţiile sociale obligatorii reglementate de Codul fiscal(1) Impozitele şi taxele reglementate prin prezentul cod sunt ...

Vezi toate articolele: CAPITOLUL I - Scopul și sfera de cuprindere a Codului fiscal (art. 1 - art.2)CAPITOLUL II - Aplicarea și modficarea Codului fiscal (art. 3 - art. 6)

ART. 3 - Principiile fiscalităţii
Impozitele şi taxele reglementate de prezentul cod se bazează pe următoarele principii:a) neutralitatea măsurilor fiscale în raport cu ...

ART. 4 - Modificarea şi completarea Codului fiscal
(1) Prezentul cod se modifică şi se completează prin lege, care intră în vigoare în termen de minimum 6 luni de la publicarea în ...

ART. 5 - Norme metodologice, instrucţiuni şi ordine
(1) Ministerul Finanţelor Publice are atribuţia elaborării normelor necesare pentru aplicarea unitară a prezentului cod.(2) În ...

Vezi toate articolele: CAPITOLUL II - Aplicarea și modficarea Codului fiscal (art. 3 - art. 6)


CAPITOLUL III - Definitii (art. 7 - art. 8)

ART. 7 - Definiţii ale termenilor comuni
În înţelesul prezentului cod, cu excepţia titlurilor VII şi VIII, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:1. ...

ART. 8 - Definiţia sediului permanent
Definiţia sediului permanent(1) În înţelesul prezentului cod, sediul permanent este un loc prin care se desfăşoară integral sau ...

ART. 8^1 - Locul conducerii efective în România al unei persoane juridice străine
(1) Dacă o persoană juridică străină este considerată rezidentă atât în România, cât şi într-un stat semnatar al ...

Vezi toate articolele: CAPITOLUL III - Definitii (art. 7 - art. 8)


CAPITOLUL IV - Reguli de aplicare generala (art. 9 - 12)

ART. 10 - Venituri în natură
(1) În înţelesul prezentului cod, veniturile impozabile cuprind veniturile în numerar şi/sau în natură.(2) În cazul ...

ART. 11 - Prevederi speciale pentru aplicarea Codului fiscal
(1) La stabilirea sumei unui impozit, a unei taxe sau a unei contribuţii sociale obligatorii, autorităţile fiscale pot să nu ia în considerare o ...

ART. 12 - Venituri obţinute din România de nerezidenţi
Sunt considerate ca fiind obţinute din România, indiferent dacă sunt primite în România sau în străinătate, în special ...

Vezi toate articolele: CAPITOLUL IV - Reguli de aplicare generala (art. 9 - 12)