Codul Fiscal 2018 actualizat

Prezentul cod intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2016, cu excepţia cazului în care în prezentul cod se prevede altfel.

capitol lipsa titlul 11