Codul Fiscal 2018 actualizat

ART. 501 - Data intrării în vigoare a Codului fiscal
Prezentul cod intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2016, cu excepţia cazului în care în prezentul cod se prevede altfel.

ART. 502 - Abrogarea actelor normative
(1) La data intrării în vigoare a prezentului cod se abrogă:1. Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial ...

ART. 503 - Alte prevederi
În aplicarea prevederilor prezentului cod, Guvernul va asigura respectarea prevederilor referitoare la soldul structural anual al administraţiei ...