Codul Fiscal 2018 actualizat

(1) Venitul net din cedarea folosinţei bunurilor se impune potrivit prevederilor cap. XI - Venitul net anual impozabil.
(2) Pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor prevăzute la art. 83 alin. (3) şi (4) nu sunt aplicabile reglementările cap. XI - Venitul net anual impozabil.

CAP. IV - Venituri din cedarea folosinţei bunurilor (art. 83 - art. 90)