Codul Fiscal 2018 actualizat

Abrogat 
Modificare introdusă de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 79 din 8 noiembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie 2017.

CAP. IV - Venituri din cedarea folosinţei bunurilor (art. 83 - art. 90)