Codul Fiscal 2018 actualizat

Veniturile din investiţii cuprind:
a) venituri din dividende;
b) venituri din dobânzi;
c) câştiguri din transferul titlurilor de valoare şi orice alte operaţiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate;
d) câştiguri din transferul aurului financiar, definit potrivit legii;
e) venituri din lichidarea unei persoane juridice.

CAP. V - Venituri din investiţii (art. 91 - art. 98)