Codul Fiscal 2024 actualizat

(1) Câştigul/Pierderea din operaţiuni cu instrumentele financiare derivate care nu sunt efectuate printr-un intermediar definit potrivit legislaţiei în materie, rezident fiscal român sau nerezident care are în România un sediu permanent ce are calitatea de intermediar, se determină potrivit prevederilor art. 95 alin. (1), pentru poziţiile închise începând din prima zi de tranzacţionare a anului fiscal şi până în ultima zi de tranzacţionare a acestuia, inclusiv. Determinarea câştigului/ pierderii se efectuează potrivit art. 95 alin. (1) şi în cazul instrumentelor financiare derivate ce prevăd decontări periodice între părţi, fără închiderea poziţiei, în cadrul unui an fiscal.

  (2) Determinarea câştigului/pierderii se efectuează anual, cumulat, la sfârşitul anului fiscal, de către beneficiarul de venit, pe bază de documente justificative.

  (3) Veniturile realizate din operaţiuni cu poziţii închise cu instrumente financiare derivate şi cheltuielile aferente operaţiunilor respective se determină potrivit prevederilor art. 95 alin. (3) şi (4).

 

(la 01-01-2023 Capitolul V , Titlul IV a fost completat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 142 din 20 mai 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 502 din 23 mai 2022)

CAP. V - Venituri din investiţii (art. 91 - art. 98)