Codul Fiscal 2018 actualizat

În sensul prezentului titlu, contribuţiile sociale definite la art. 2 alin. (2) sunt contribuţii sociale obligatorii.

CAP. I - Dispoziţii generale art. 135