Codul Fiscal 2024 actualizat

Pentru persoanele fizice prevăzute la art. 153 alin. (1) lit. f^1), pe perioada suspendării din funcţie a acestora, în condiţiile legii, baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate o reprezintă salariul minim brut pe ţară garantat în plată în vigoare în luna pentru care se datorează contribuţia.

(modifiacre introdusă de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 69 din 14 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 14 mai 2020) 

CAP. III - Contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate