Codul Fiscal 2018 actualizat

ART. 178 - Stabilirea contribuţiei
Abrogat 
(Modificare introdusă de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 79 din 8 noiembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie 2017.)