Codul Fiscal 2017 actualizat

Se exceptează de la plata contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate veniturile acordate, potrivit legii, personalului militar în activitate, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special care îşi desfăşoară activitatea în instituţiile din sectorul de apărare, ordine publică şi securitate naţională.

CAP. V - Contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate (art. 192 - art. 200)