Codul Fiscal 2017 actualizat

Sunt exceptate de la plata contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale următoarele venituri:
a) veniturile realizate de personalul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe, Serviciului de Protecţie şi Pază, Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, precum şi cel al Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor;
b) prestaţiile suportate din bugetul asigurărilor sociale de stat;
c) indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, suportate de angajator, potrivit legii.

CAP. VI - Contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale (art. 201 - art. 208)