Codul Fiscal 2017 actualizat

Contribuabili
Orice persoană juridică străină, care are o reprezentanţă autorizată să funcţioneze în România, potrivit legii, are obligaţia de a plăti un impozit anual, conform prezentului capitol.

CAP. III - Impozitul pe reprezentanţe (art. 235 - art. 237)