Codul Fiscal 2018 actualizat

Reprezentanţa unei/unor persoane juridice străine, autorizată să funcţioneze în România, potrivit legii, are obligaţia de a plăti un impozit anual, conform prezentului capitol.

(Modificare introdusă de ORDONANŢA nr. 25 din 30 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 31 august 2017.) 

CAP. III - Impozitul pe reprezentanţe (art. 235 - art. 237)