Codul Fiscal 2018 actualizat

(1) Impozitul pe reprezentanţă pentru un an fiscal este de 18.000 lei.
(2) În cazul reprezentanţei unei/unor persoane juridice străine, care se înfiinţează sau desfiinţează în cursul unui an fiscal, impozitul datorat pentru acest an se calculează proporţional cu numărul de luni de existenţă a reprezentanţei în anul fiscal respectiv.

(Modificare introdusă de ORDONANŢA nr. 25 din 30 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 31 august 2017.) 

CAP. III - Impozitul pe reprezentanţe (art. 235 - art. 237)