Codul Fiscal 2018 actualizat

Taxa pe valoarea adăugată este un impozit indirect datorat la bugetul statului şi care este colectat conform prevederilor prezentului titlu.

TITLUL VII - Taxa pe valoarea adaugata - art. 265 - art. 334